A A A

Solicitări informații de interes public

     Orice persoană are dreptul să solicite şi să obţină în condiţiile legii, informaţiile de interes public. Informaţiile pot fi solicitate în scris, electronic sau verbal. Prin informaţie de interes public se înţelege orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei. Solicitarea în scris a informaţiilor de interes public cuprinde următoarele elemente:

 - autoritatea sau instituţia publică la care se adresează cererea;

 - specificarea informației de interes public solicitate, cu detalii suficiente și concludente, care să permită identificarea acesteia de către furnizorul de informații;

 - numele, prenumele solicitantului, precum şi adresa la care se solicită primirea răspunsului.

 - modalitatea preferată de comunicare a informației

Se exceptează de la accesul liber al cetățenilor la informațiile de interes public dacă dezvăluirea informației va prejudicia:

 - siguranța publică;

 - relațiile internaționale;

 - prevenirea sau descoperirea infracțiunilor ori contravențiilor;

 - efectuarea urmăririi penale;

 - desfășurarea procedurii administrative sau judiciare;

 - protecția datelor cu caracter personal;

 - drepturile de proprietate intelectuală;

 - secretul comercial.

 

Petițiile și cererile de comunicare a informațiilor de interes public, pot fi:

a) transmise în formă electronică la următoarea adresă electronică: cac@justice.md;

b) depuse în scris la sediul instanței prin intermediul Serviciului relații publice, de luni până vineri în intervalul orelor 0900-1600;

c) expediate prin poșta terestră;

d) adresată verbal (direct sau prin telefon), care nu sunt înregistrate, cu excepția cazului prevăzut la art.73 alin. (6) din Codul administrativ nr. 116/2018.

În cazul în care volumul informației pe suport de hârtie depășește volumul de 20 pagini, furnizorul de informații are dreptul să solicite o plată de 0,02 unități convenționale pentru fiecare pagină adițională. O unitate convențională constituie 50 de lei.

Model cerere acces la informații de interes public, întemeiată pe dispozițiile Legii nr. 148/2023