A A A

Lista judecătorilor

Nr. d/o

Numele, prenumele Judecătorilor

Funcţia

1.

MÎRA Ghenadie

Președinte interimar

2.

IORDAN Iurie

Vicepreședinte interimar

Președintele Colegiului Penal 

3.

ANTON Marina

Judecător

4.

ARNAUT Sergiu

Judecător (suspendat)

5.

BĂBĂLĂU Denis

Judecător

6.

BOSTAN Angela

Judecător

7.

BRÎNZA Liubovi

Judecător 

8.

BUDĂI Nelea

Judecător

9.

BULHAC Ion

Judecător

10.

CECAN Silvia

Judecător

11.

CERNAT Nina

Judecător (detașată CSM)

12.

CHIROȘCA Igor

Judecător

13.

CLIM Eugeniu

Judecător

14.

COJOCARI Elena

Judecător

15.

COJOCARU Olga

Judecător

16.

BRAGA Angela

Judecător 

17.

COTOROBAI Vitalie

Judecător

18.

COTRUŢĂ Iurie

Judecător

19.

DAGUȚA Sergiu

Judecător (Transferat temporar la CSJ)

20.

DAŞCHEVICI Grigore

Judecător

21.

DIACONU Mihail

Judecător

22.

DULGHIERU Dorin

Judecător

23.

DUTCA Ina

Judecător

24.

GAFTON Alexandru

Judecător

25.

GÎRBU Silvia

Judecător

26.

JUGANARI Marcel

Judecător

27.

IORGOV Steliana

Judecător

28.

LÎSÎI Ghenadie

Judecător

29.

MALÎI Ala

Judecător

30.

MIHAILA Viorica

Judecător

31.

MÎNĂSCURTĂ Igor

Judecător

32.

MOROZAN Ghenadie

Judecător

33.

NEGRU Veronica

Judecător

34.

PAHOPOL Anatol

Judecător

35.

PALANCIUC Ecaterina

Judecător

36.

PANOV Ana

Judecător

37.

PULBERE Ruxanda

Judecător

38.

ROBU Oxana

Judecător

39.

SECRIERU Ion

Judecător

40.

SÎRBU Victoria

Judecător

41.

SPOIALĂ Alexandru

Judecător

42.

TALPĂ Boris

Judecător (Transferat temporar la CSJ)

43.

TELEUCĂ Stelian

Judecător

44.

ŢURCAN Ion

Judecător