A A A

Lista judecătorilor

Nr. d/o

Numele, prenumele Judecătorilor

Funcţia

1.

MÎRA Ghenadie

Președinte interimar

2.

SPOIALĂ Alexandru

Vicepreședinte interimar

Președintele Colegiului Penal 

3.

ANTON Marina

Judecător

4.

BĂBĂLĂU Denis

Judecător 

5.

BOSTAN Angela

Judecător

6.

BRAGA Angela

Judecător

7.

BULHAC Ion

Judecător 

8.

CECAN Silvia

Judecător

9.

CHIROȘCA Igor

Judecător

10.

COJOCARU Olga

Judecător

11.

DAŞCHEVICI Grigore

Judecător 

12.

DIACONU Mihail

Judecător (Suspendat)

13.

DULGHIERU Dorin

Judecător

14.

JUGANARI Marcel

Judecător

15.

MALÎI Ala

Judecător

16.

PANOV Ana

Judecător 

17.

PULBERE Ruxanda

Judecător

18.

ROBU Oxana

Judecător 

19.

SÎRBU Victoria

Judecător

20.

post vacant

 

21.

post vacant

 

22.

post vacant

 

23.

post vacant

 

24.

post vacant

 

25.

post vacant

 

26.

post vacant

 

27.

post vacant

 

28.

post vacant

 

29.

post vacant

 

30.

post vacant

 

31.

post vacant

 

32.

post vacant

 

33.

post vacant

 

34.

post vacant

 

35.

post vacant

 

36.

post vacant

 

37.

post vacant

 

38.

post vacant

 

39.

post vacant

 

40.

post vacant

 

41.

post vacant

 
42.

post vacant

 
43.

post vacant

 
44.

post vacant

 
45.

post vacant

 
46.

post vacant

 
47.

post vacant

 
48.

post vacant

 
49.

post vacant

 
50.

post vacant

 
51.

post vacant

 
52.

post vacant

 
53.

post vacant

 
54.

post vacant

 
55.

post vacant

 
56.

post vacant

 
57.

post vacant