A A A

Lista judecătorilor

Nr. d/o Numele, prenumele Judecătorilor Funcţia Data numirii în funcţie
1. PLEŞCA Ion Preşedinte 20.07.2015
2. IORDAN Iurie Vicepreşedinte 08.10.2001
3. BUDĂI Nelea Vicepreşedinte 15.07.2013
4. ANTON Marina Judecător 01.07.1999
5. ARNĂUT Sergiu Judecător 25.04.1995
6. BALMUŞ Svetlana Judecător 05.03.2001
7. BÎRCA Boris Judecător 12.12.1988
8. BOSTAN Angela Judecător 04.10.2006
9. BRÎNZĂ Liubovi Judecător  
10. BULGAC Lidia Judecător 24.02.1993
11. CERNAT Nina Judecător 26.07.1990
12. CIMPOI Iulia Judecător 22.06.1987
13. CIUGUREANU Mihail Judecător 21.06.1982
14. CLIM Eugeniu Judecător 05.11.2004
15. COBZAC Elena Judecător 08.10.1996
16. COTRUŢĂ Iurie Judecător 19.06.1991
17. COTOROBAI Vitalie Judecător  
18. DAȘCHEVICI Grigore Judecător  
19. EFROS Valeriu Judecător  
20. FURDUI Sergiu Judecător 26.07.1990
21. GUZUN Maria Judecător 08.10.1996
22. IOVU Gheorghe Judecător 20.07.1995
23. LÎSÎI Ghenadie Judecător 08.10.1996
24. MANOLE Domnica Judecător 15.06.1990
25. MELINTEANU Iurie Judecător 22.06.1987
26. MINCIUNA Anatolie Judecător 12.07.1991
27. MORARU Maria Judecător 17.07.1987
28. MOROZAN Ghenadie  judecător   
29. MURUIANU Ion Judecător 26.07.1990
30. NEGRU Maria Judecător 22.09.2005
31. NEGRU Veronica Judecător 26.11.2002
32. Niță Ștefan  Judecător   
33. OUŞ Ludmila Judecător 26.11.2002
34. PAHOPOL Anatolie Judecător 25.04.1995
35. PANOV Ana Judecător 01.08.1990
36. Palanciuc Ecaterina Judecător 15.06.1990
37. ROBU Oxana  Judecător