A A A

Lista judecătorilor

Nr. d/o

Numele, prenumele Judecătorilor

Funcţia

Data numirii în funcție

1.

BULGAC Lidia

Președinte interimar

 

2.

IORDAN Iurie

Vicepreședinte

 

3.

BUDĂI Nelea

Vicepreședinte

 

4.

ANTON Marina

Judecător

 

5.

BÎRCA Boris

Judecător

 

6.

BOSTAN Angela

Judecător

 

7.

BUHNACI Virgiliu

Judecător

 

8.

PLESCA Ion

Judecător

 

9.

BULHAC Ion

Judecător

 

10.

CLIM Eugeniu

Judecător

 

11.

CLIMA Vladislav

Judecător

 

12.

COJOCARI Elena

Judecător

 

13.

COJOCARU Olga

Judecător

 

14.

COTOROBAI Vitalie

Judecător

 

15.

COTRUŢĂ Iurie

Judecător

 

16.

DANILOV Aliona

Judecător

 

17.

DAŞCHEVICI Grigore

Judecător

 

18.

DIACONU Mihail

Judecător

 

19.

DUTCA Ina

Judecător

 

20.

FURDUI Sergiu

Judecător

 

21.

GAFTON Alexandru

Judecător

 

22.

GÎRBU Silvia

Judecător

 

23.

GUZUN Maria

Judecător

 

24.

JUGANARI Marcel

Judecător

 

25.

IORGOV Steliana

Judecător

 

26.

LÎSÎI Ghenadie

Judecător

 

27.

MALÎI Ala

Judecător

 

28.

MELINTEANU Iurie

Judecător

 

29.

MINCIUNA Anatolie

Judecător

 

30.

MIHAILA Viorica

Judecător

 

31.

MÎNĂSCURTĂ Igor

Judecător

 

32.

MOROZAN Ghenadie

Judecător

 

33.

MURUIANU Ion

Judecător

 

34.

NEGRU Maria

Judecător

 

35.

NEGRU Veronica

Judecător

 

36.

PALANCIUC Ecaterina

Judecător

 

37.

PAHOPOL Anatol

Judecător

 

38.

PANOV Ana

Judecător

 

39.

PRUTEANU Liuba

Judecător

 

40.

ROBU Oxana

Judecător

 

41.

SECRIERU Ion

Judecător

 

42.

SPOIALĂ Alexandru

Judecător

 

43.

SÎRBU Victoria

Judecător

 

44.

TELEUCĂ Stelian

Judecător

 

45.

ŢURCAN Ion

Judecător

 

46.

VRĂBII Silvia

Judecător