A A A

Lista judecătorilor

Nr. d/o

Numele, prenumele Judecătorilor

Funcţia

1.

MÎRA Ghenadie

Președinte interimar

2.

SPOIALĂ Alexandru

Vicepreședinte interimar

Președintele Colegiului Penal 

3.

ANTON Marina

Judecător

4.

ARNAUT Sergiu

Judecător 

5.

BĂBĂLĂU Denis

Judecător

6.

BOSTAN Angela

Judecător

7.

BRÎNZA Liubovi

Judecător 

8.

BUDĂI Nelea

Judecător

9.

BULHAC Ion

Judecător

10.

CECAN Silvia

Judecător

11.

CERNAT Nina

Judecător (detașată CSM)

12.

CHIROȘCA Igor

Judecător

13.

CLIM Eugeniu

Judecător

14.

COJOCARI Elena

Judecător

15.

COJOCARU Olga

Judecător

16.

BRAGA Angela

Judecător 

17.

COTOROBAI Vitalie

Judecător

18.

DAGUȚA Sergiu

Judecător (Transferat temporar la CSJ)

19.

DAŞCHEVICI Grigore

Judecător

20.

DIACONU Mihail

Judecător (Suspendat)

21.

DULGHIERU Dorin

Judecător

22.

DUTCA Ina

Judecător

23.

GÎRBU Silvia

Judecător

24.

JUGANARI Marcel

Judecător

25.

IORGOV Steliana

Judecător

26.

LÎSÎI Ghenadie

Judecător

27.

MALÎI Ala

Judecător

28.

MIHAILA Viorica

Judecător

29.

MÎNĂSCURTĂ Igor

Judecător (Transferat temporar la CSJ)

30.

NEGRU Veronica

Judecător

31.

PAHOPOL Anatol

Judecător

32.

PALANCIUC Ecaterina

Judecător

33.

PANOV Ana

Judecător

34.

PULBERE Ruxanda

Judecător

35.

ROBU Oxana

Judecător

36.

SECRIERU Ion

Judecător

37.

SÎRBU Victoria

Judecător

38.

TALPĂ Boris

Judecător (Transferat temporar la CSJ)

39.

TELEUCĂ Stelian

Judecător

40.

ŢURCAN Ion

Judecător

41. post vacant  
42. post vacant  
43. post vacant  
44. post vacant  
45. post vacant  
46. post vacant  
47. post vacant  
48. post vacant  
49. post vacant  
50. post vacant  
51. post vacant  
52. post vacant  
53. post vacant  
54. post vacant  
55. post vacant  
56. post vacant  
57. post vacant