A A A

Lista judecătorilor

Nr. d/o Numele, prenumele Judecătorilor Funcţia
1. Vladislav CLIMA Președinte
2. Iurie IORDAN Vicepreședinte
3. Nelea BUDĂI Vicepreședinte
4. Marina ANTON Judecător
5. Boris BÎRCA Judecător
6. Angela BOSTAN Judecător
7. Virgiliu BUHNACI Judecător
8. Ion BULHAC Judecător
9. Silvia CECAN Judecător
10. Igor CHIROȘCA Judecător
11. Eugeniu CLIM Judecător
12. Elena COJOCARI Judecător
13. Olga COJOCARU Judecător
14. Vitalie COTOROBAI Judecător
15. Iurie COTRUŢĂ Judecător
16. Grigore DAŞCHEVICI Judecător
17. Mihail DIACONU Judecător
18. Ina DUTCA Judecător
19. Sergiu FURDUI Judecător
20. Alexandru GAFTON Judecător
21. Silvia GÎRBU Judecător
22. Maria GUZUN Judecător
23. Marcel JUGANARI Judecător
24. Steliana IORGOV Judecător
25. Ghenadie LÎSÎI Judecător
26. Ala MALÎI Judecător
27. Anatolie MINCIUNA Judecător
28. Viorica MIHAILA Judecător
29. Igor MÎNĂSCURTĂ Judecător
30. Ghenadie MOROZAN Judecător
31. Ion MURUIANU Judecător
32. Maria NEGRU Judecător
33. Veronica NEGRU Judecător
34. Anatol PAHOPOL Judecător
35. Ecaterina PALANCIUC Judecător
36. Ana PANOV Judecător
37. Liuba PRUTEANU Judecător
38. Oxana ROBU Judecător
39. Ion SECRIERU Judecător
40. Alexandru SPOIALĂ Judecător
41. Victoria SÎRBU Judecător
42. Stelian TELEUCĂ Judecător
43. Ion ŢURCAN Judecător