A A A

Lista judecătorilor

Nr. d/o

Numele, prenumele Judecătorilor

Funcţia

1.

Anatolie MINCIUNA

Președinte interimar

2.

Iurie IORDAN

Vicepreședinte interimar

Președintele Colegiului Penal 

3. 

Ghenadie MÎRA

Vicepreședinte interimar

Președintele Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ

4.

Marina ANTON

Judecător

5.

Sergiu ARNAUT

Judecător (suspendat)

6.

Denis BĂBĂLĂU

Judecător

7.

Angela BOSTAN

Judecător

8.

Liubovi BRÎNZA

Judecător (suspendată)

9.

Nelea BUDĂI

Judecător

10.

Virgiliu BUHNACI

Judecător

11.

Ion BULHAC

Judecător

12.

Silvia CECAN

Judecător

13.

Nina CERNAT

Judecător (detașată CSM)

14.

Igor CHIROȘCA

Judecător

15.

Eugeniu CLIM

Judecător

16.

Elena COJOCARI

Judecător

17.

Olga COJOCARU

Judecător

18.

Angela COROTCHI

Judecător (suspendată)

19.

Vitalie COTOROBAI

Judecător

20.

Iurie COTRUŢĂ

Judecător

21.

Sergiu DAGUȚA

Judecător

22.

Grigore DAŞCHEVICI

Judecător

23.

Mihail DIACONU

Judecător

24.

Dorin DULGHIERU

Judecător

25.

Ina DUTCA

Judecător

26.

Anatolie GALBEN

Judecător (detașat CSM)

27.

Alexandru GAFTON

Judecător

28.

Silvia GÎRBU

Judecător

29.

Maria GUZUN

Judecător

30.

Marcel JUGANARI

Judecător

31.

Steliana IORGOV

Judecător

32.

Ghenadie LÎSÎI

Judecător

33.

Ala MALÎI

Judecător

34.

Viorica MIHAILA

Judecător

35.

Igor MÎNĂSCURTĂ

Judecător

36.

Ghenadie MOROZAN

Judecător

37.

Veronica NEGRU

Judecător

38.

Anatol PAHOPOL

Judecător

39.

Ecaterina PALANCIUC

Judecător

40.

Ana PANOV

Judecător

41.

Liuba PRUTEANU

Judecător

42.

Ruxanda PULBERE

Judecător

43.

Oxana ROBU

Judecător

44.

Ion SECRIERU

Judecător

45.

Victoria SÎRBU

Judecător

46.

Alexandru SPOIALĂ

Judecător

47.

Boris TALPĂ

Judecător

48.

Stelian TELEUCĂ

Judecător

49.

Ion ŢURCAN

Judecător