A A A

Prezentare instanță

 Prin Legea din 21.11.2002 cu nr.1471-XV de modificare a Constituției a fost reorganizat sistemul judecătoresc al Republicii Moldova, tribunalele fiind substituite de curțile de apel.

   Curtea  de Apel cu sediul la str. Teilor 4 mun. Chișinău își începe activitatea  la 12 iunie 2003 conform modificărilor din 8 mai 2003 a Legii nr.414-XIII privind organizarea judecătorească.

   În cadrul Curții de Apel Chișinău activează 54 de judecători, specializați în Colegiul civil, comercial, de contencios administrativ și Colegiul penal, care examinează cauzele în ordine de apel și recurs, precum și cauzele în prima instanță conform competenței date prin lege.

   Curtea de Apel Chișinău este condusă în domeniul înfăptuirii justiţiei de un Preşedinte asistat de 2 (doi) Vicepreşedinţi, ultimii exercitând concomitent şi funcţia de Preşedinți ai colegiilor formate în cadrul instanţei. Preşedintele şi Vicepreşedinţii Curţii de Apel Chișinău sînt numiţi în funcţie de către Preşedintele Republicii Moldova, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, pe un termen de 4 ani. Aceştia pot deţine funcţiile respective pe durata a cel mult două mandate successive.

   Activitatea organizatorică şi cea administrativă a Curții de Apel Chișinău este asigurată de secretariatul instanţei judecătoreşti, condus de un şef numit în funcţie de către Preşedintele instanţei judecătoreşti în conformitate cu Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 privind funcţia publică şi statutul funcţionarului public.

   La 28 decembrie 2016 a avut loc inaugurarea noului sediu al Curții de Apel Chișinău din str.Teilor 4, sect.Botanica. Noua clădire include 13 săli de judecată (8 pentru cauzele civile și 5 pentru cuzele penale), birourile judecătorilor și personalului tehnic, precum și o sală de conferințe cu o capacitate de aproximativ 200 persoane. Totodata pentru persoanele arestate au fost create condiții ce corespund standardelor prin crearea a 13 celule cu o capacitate de 14 persoane fiecare. 

   Curtea de Apel Chișinău îşi exercită competenţa în circumscripția care cuprinde judecătoriile prevăzute la anexa nr.3 la Legea privind organizarea judecătorească, iar potrivit statisticii comparativ cu alte Curți de apel din țară examinează numărul cel mai mare de cauze.

   În activitatea sa Curtea de Apel Chișinău se conduce de prevederile Legii privind organizarea judecătorească, Legii cu privire la statutul judecătorului, Codurile de procedură civilă și penală, Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, Legii privind accesul la informație, Legii cu privire la petiționare, Legii privind protecția datelor cu caracter personal, Codul de conduită a funcționarului public, Regulamentului privind înregistrarea audio digitală a şedinţelor de judecată, etc.