A A A

Prezentare instanță

    Prin Legea din 21.11.2002 cu nr.1471-XV de modificare a Constituției a fost reorganizat sistemul judecătoresc al Republicii Moldova, tribunalele fiind substituite de curțile de apel.

   Curtea  de Apel cu sediul la str. Teilor 4 mun. Chișinău își începe activitatea  la 12 iunie 2003 conform modificărilor din 8 mai 2003 a Legii nr.414-XIII privind organizarea judecătorească.

   La 28 decembrie 2016 a avut loc inaugurarea noului sediu al Curții de Apel Chișinău din str. Teilor 4, sect. Botanica. Noua clădire include 13 săli de judecată (8 pentru cauzele civile și 5 pentru cauzele penale), birourile judecătorilor și personalului tehnic, precum și o sală de conferințe cu o capacitate de aproximativ 200 persoane. Totodata pentru persoanele arestate au fost create condiții ce corespund standardelor prin crearea a 13 celule cu o capacitate de 14 persoane fiecare. Birourile judecătorilor sunt amplasate la etajele trei, patru și cinci, unde accesul este interzis publicului larg.

 Curtea de Apel Chișinău este condusă în domeniul înfăptuirii justiţiei de un Preşedinte asistat de 2 (doi) Vicepreşedinţi, ultimii exercitând concomitent şi funcţia de Preşedinți ai colegiilor formate în cadrul instanţei. Preşedintele şi Vicepreşedinţii Curţii de Apel Chișinău sînt numiţi în funcţie de către Consiliul Superior al Magistraturii, pe un termen de 4 ani, conform art. 9 din Legea nr. 544/1995 cu privire la statutul judecătorului și Legii nr. 147/2023 privind selecția și evaluarea performanțelor judecătorilor. Aceștia pot fi numiți repetat în funcțiile respective, dar nu mai mult de 2 mandate succesive.

Potrivit statalelor de personal, în cadrul Curții de Apel Chișinău urmează să activeze 57 posturi de judecători însă, la moment, în cadrul instanței, activează doar 40 de judecători, dintre care: 3 judecători sunt transferați temporar la Curtea Supremă de Justiție, un judecător este detașat în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii  iar un alt judecător este suspendat din funcție, efectiv în funcție, în cadrul instanței se află 35 judecători.

Anual, prin ordinul președintelui instanței, în cadrul Curții de Apel Chișinău sunt constituite completele de judecată și create două colegii: Colegiul penal și Colegiul civil și de contencios administrativ. Președintele curții de apel are dreptul să dispună, după caz, antrenarea judecătorilor dintr-un colegiu la judecarea unor cauze în alt colegiu.

Activitatea organizatorică şi cea administrativă a Curții de Apel Chișinău este asigurată de secretariatul instanţei judecătoreşti, condus de un Șef, numit în funcţie de către Preşedintele instanţei judecătoreşti în conformitate cu Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 privind funcţia publică şi statutul funcţionarului public.

Secretariatul instanței este, la rândul său, compus din două subdiviziuni: Grefa - care întrunește 162 de unități de personal, și Direcția administrativă - care întrunește 41 de unități de personal.

Curtea de Apel Chișinău își exercită competența într-o circumscripție ce cuprinde  judecătorii din Republicii Moldova, și anume: Chișinău, Orhei, Strășeni, Criuleni, Hîncești, Anenii Noi, Ungheni și Căușeni.

Hotărârile pronunțate în primă instanță de judecătoriile din circumscripția curții pot fi atacate cu apel, iar încheierile emise de aceleași judecătorii se atacă cu recurs la Curtea de Apel Chișinău. Totodată Curtea de Apel Chișinău examinează în calitate de prima instanță cererile privind adopția internațională, cererile de recunoaștere și executare a hotărârii arbitrare străine conform competențe și cererile privind contestarea actelor administrative normative.