A A A

Contacte

Programul de lucru 

Luni - Vineri de la 08:30 până la 17:00
Pauza de la 13:00 până la 13:30


Zilele de primire în secția civilă/penală: Luni, Miercuri, Vineri
Orele de primire în secția civilă/penală: 09:00 - 13:00


Serviciul relații publice/Biroul de audiență: Tel.: (022) 409-209;

                                                                                  (022) 409-208

 

Pentru relații cu mass-media (purtătorul de cuvânt): 

Roşca Adelina    E-mail: adela.rosca@justice.md;       Tel.: (022) 635-417

 

Șef Direcția asistenți judiciari și grefieri: (022)​ 635-402

Șef direcție sistematizare: (022) 635-417

Șef direcţia evidenţă şi documentare procesuală: (022) 409-203

Cancelaria civilă: (022) 409-110

Cancelaria penală: (022) 409-120

Arhiva: (022) 409-210

e-mail: cac@justice.md

* Actele de procedură se depun în conformitate cu rigorile procedurilor prevăzute de legislație și nu se vor expedia la această adresă electronică.

Lista judecătorilor și telefoanelor de contact ale asistenților judiciari / grefierilor.

Nr.

Judecător

Asistent judiciar

Telefon/email

Grefier

Telefon/email de serviciu

1

Mîra Ghenadie

Președinte interimar

Bragoi

Constantin

 0(22)-635-346
constantin.bragoi@justice.md

 


      

2

Spoială Alexandru

Vice președinte interimar

Dobînda
Elisei

0(22)-635-428
elisei.dobinda@justice.md

Raevschi

Alina

0(22)-635-428
alina.raevschi@justice.md

 

3

Anton
Marina

Sorocan
Svetlana

0(22)-635-332
svetlana.sorocan@justice.md

Mihailov Ecaterina

0(22)-635-332
ecaterina.mihailov@justice.md

4

Arnăut

Sergiu

Negru

Nicolae

0(22)-635-343
nicolae.negru@justice.md
Știrbu Fiodor 0(22)-635-343
fiodor.stirbu@justice.md

5

Băbălău
Denis

Rotaru
Alexandrina

0(22)-635-344
alexandrina.rotaru@justice.md

Grigoraș Valeria

0(22)-635-344
valeria.grigoras@justice.md

6

Bostan
Angela

Bîrliba
Lucia

0(22)-635-424
lucia.birliba@justice.md

Tăbîrță Victoria

0(22)-635-424

victoria.tabirta@justice.md

7

Braga
Angela

Cogîlnicean

Inga

0(22)-635-439

inga.cogilnicean@justice.md

Pîrvu Mihaela

0(22)-635-422

mihaela.pirvu@justice.md

8 Brînza
Liubovi

Baciu

Ala

0(22)-635-435

ala.baciu@justice.md

Grigoriev

Alen

0(22)-635-327

alen.grigoriev@justice.md

9

Budăi
Nelea

Cimbir
Nadejda

0(22)-635-516
nadejda.olaeri@justice.md

Mortu
Elena

0(22)-635-516
elena.mortu@justice.md

10

Bulhac
Ion

Balta
Ecaterina

0(22)-635-441
ecaterina.balta@justice.md

Pascari
Beatrice

0(22)-635-441
beatrice.pascari@justice.md

11

Cecan
Silvia

Slabari
Serghei

0(22)-635-330
serghei.slabari@justice.md

Dirvici
Corina

0(22)-635-330
corina.dirvici@justice.md

12

Chiroșca
Igor

Boguș
Svetlana

0(22)-635-345
svetlana.bogus@justice.md

Moldovan Iuliana

0(22)-635-345
iuliana.moldovan@justice.md

13

Clim
Eugeniu

Zubco
Svetlana

0(22)-635-444
svetlana.zubco@justice.md

Botnaraș
Ludmila

0(22)-635-444
ludmila.botnaras@justice.md

14

Cojocari
Elena

Cebotari
Ludmila

0(22)-635-329
ludmila.cebotari@justice.md

Cvasnei Ana

0(22)-635-329
ana.cvasnei@justice.md

15

Cojocaru
Olga

Beregoi
Maria

0(22)-635-337
maria.beregoi@justice.md

Ciubatîi
Elena

0(22)-635-337
elena.ciubatii@justice.md

16

Cotorobai
Vitalie

Cojocari
Lilia

0(22)-409-202
lilia.cojocari@justice.md

Pleșca Zoia

0(22)-409-205

zoia.plesca@justice.md

17

Daguța Sergiu

Prin hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 4218 din 2 mai 2023, s-a hotărât transferul temporar,  începând cu data de 10 mai 2023, în funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție a judecătorului Daguța Sergiu

Zamă
Cristina

0(22)-635-435
cristina.zama@justice.md

Sandu
Stanislav

0(22)-635-422
stanislav.sandu@justice.md

18

Daşchevici
Grigore

Ceban
Stella

0(22)-635-331
stella.ceban@justice.gov.md

Trifan
Valentina

0(22)-635-331
valentina.trifan@justice.md

19

Diaconu
Mihail (suspendat)

Dogotari
Tatiana

0(22)-635-439
tatiana.dogotari@justice.md

Crețu Ala

0(22)-635-439
ala.cretu@justice.md

20

Dulghieru
Dorin

Oprea
Lidia

0(22)-635-349
lidia.oprea@justice.md

Zagorodnîi Tinca

0(22)-635-349

tinca.zagorodnii@justice.md

21

Dutca
Ina

Karaagac
Veronica

0(22)-635-426
veronica.karaagac@justice.md

Roșu Ana

0(22)-635-426
ana.rosu@justice.md

22

Gîrbu
Silvia

Tofan
Elena

0(22)-635-440
elena.tofan@justice.md

Papuc Daniela

0(22)-635-440

daniela.papuc@justice.md

23

Juganari
Marcel

Gîdilica
Veronica

0(22)-635-437
veronica.gidilica@justice.md

Rusu
Doina

0(22)-635-437
doina.rusu@justice.md

24

Iorgov
Steliana

Jimbei

Iulia

0(22)-635-430
iulia.jimbei@justice.md

Bulbocean Lilia

0(22)-635-430
lilia.bulbocean@justice.md

25

Lîsîi
Ghenadie

Cazacu
Eugen

0(22)-635-438
eugen.cazacu@justice.md

Dandara
Roman

0(22)-635-438
roman.dandara@justice.md

26

Malîi
Ala

Prodan Natalia

0(22)-635-347
natalia.prodan@justice.md

Blanovschi

Danu

0(22)-635-347
danu.blanovschi@justice.md

27

Mihaila
Viorica

Blinov Anatolii

0(22)-409-204
anatolii.blinov@justice.md

Pîntea

Irina

0(22)-409-204
irina.pintea@justice.md

28

Mînăscurtă
Igor 

Prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 507/31 din 02 noiembrie 2023, s-a hotărât transferul temporar, începând cu data de 12 noiembrie 2023, în funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție a judecătorului Mînăscurtă Igor

Toma Petru

0(22)-635-334
petru.toma@justice.md

Mihai Ana

0(22)-635-334
 

29

Negru
Veronica

Russ
Eugeniu

0(22)-635-429
eugeniu.russ@justice.md

Samatiuc
Marina

0(22)-635-429
marina.samatiuc@justice.md

30

Pahopol
Anatol

Adamciuc
Andriana

0(22)-635-333
andriana.adamciuc@justice.md

Slabari

Iana

0(22)-635-333
iana.munteanu@justice.md

31

Palanciuc
Ecaterina

Savca
Ecaterina

0(22)-635-338
ecaterina.savca@justice.md

Andrieș
Alin

0(22)-635-338
alin.andries@justice.md

32

Panov
Ana

Gîrnaja
Olga

0(22)-635-425
olga.girnaja@justice.md

Adam
Cristian

0(22)-635-425
cristian.adam@justice.md

33

Pulbere
Ruxanda

Tonu
Angelica

0(22)-635-436
angelica.tonu@justice.md

Cucerenco Daniela

0(22)-409-215
daniela.cucerenco@justice.md

34

Robu
Oxana

Tăbăcaru
Corina

0(22)-635-348
corina.tabacaru@justice.md

Țurcanu

Daniela

0(22)-635-348
daniela.turcanu@justice.md

35

Secrieru
Ion

Carajea
Olesea

0(22)-635-436
olesea.carajea@justice.md

Jumiga Tamara

0(22)-635-436

tamara.jumiga@justice.md

36

Sîrbu
Victoria

Bulgaru
Daniel

0(22)-635-350
daniel.bulgaru@justice.md

Negrei
Corina

0(22)-635-350
corina.negrei@justice.md

37

Talpă Boris

Prin hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 4218 din 2 mai 2023, s-a hotărât transferul temporar, începând cu data de 10 mai 2023, în funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție a judecătorului Talpă Boris

Ulinici
Cristina

0(22)-635-336
cristina.ulinici@justice.md

Bulgac Victoria

0(22)-635-336
victoria.bulgac@justice.md

38

Teleucă
Stelian

Catruc
Natalia

0(22)-635-423
natalia.catruc@justice.md

Tofan Cristina

0(22)-635-423
cristina.tofan@justice.md

39

Ţurcan
Ion

Simion
Diana

0(22)-635-328
diana.simion@justice.md

Lungu Eduard

0(22)-635-328
eduard.lungu@justice.md