A A A

Sinteza săptămânală privind activitatea Curții de Apel Chișinău

17 Iunie 2022 | 211

 

SINTEZĂ  SĂPTĂMÂNALĂ

PRIVIND ACTIVITATEA INSTANȚEI

În sensul prevederilor Constituției, Codului de procedură penală, Codului de procedură civilă și a legilor speciale, Curtea de Apel Chișinău este o instanță investită cu competența de a examina cauze civile / penale / contravenționale în primă instanță, în ordine de apel și în ordine de recurs.

Potrivit statelor de personal, Curtea de Apel Chișinău are 57 posturi de judecător,  dintre care, la moment,

  1. 8 - posturi sunt vacante,
  2. 3 - judecători sunt suspendați din funcție,
  3. 2 - judecători sunt detașați în funcția de membru CSM,
  4. 44 - judecători activează efectiv.

Din cei 44 judecători care activează în cadrul Curții, 18 judecători activează în Colegiul Penal și 26 în Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ.

Întru asigurarea transparenței activității instanței judecătorești în procesul de înfăptuire a justiției, prezentăm raportul de activitate al Curții pentru perioada 13 – 17 iunie 2022.

Astfel, în perioada 13 – 17 iunie 2022, în cadrul Curții de Apel Chișinău s-au desfășurat 1 580 ședințe de judecată, după cum urmează:

În cadrul Colegiului Penal – 916 ședințe

Dintre care:

273 – în ordine de apel,

158 – în ordine de recurs (recurs împotriva sentințelor judecătorești pentru care nu este prevăzută calea de atac apelul),

  1. - în ordine de recurs împotriva hotărârilor emise în cauze contravenționale,

348 – recursuri în cauze ce vizează activitatea judecătorului de instrucție.

 

În cadrul Colegiul civil – 509 ședințe

Dintre care:

306 – în ordine de apel,

177 – în ordine de recurs,

11 – în prima instanță,

2 – în ordine de revizuire,

7 – soluționarea cererilor de recuzare,

5 – soluționarea cererilor de strămutare,

1 – soluționarea conflictelor de competență.

În cadrul Completul specializat în examinarea

acțiunilor de contencios administrativ – 155 ședințe

Dintre care:

99 – în ordine de apel,

27 – în ordine de recurs,

29 – în prima instanță.

 

Pornind de la interesul sporit manifestat în privința procesului de judecare a unor cauze de rezonanță și de o complexitate majoră, Curtea prezintă informații ce ține de evoluția procesului unele cauze care prezintă interes pentru societate.

Cauza penală de învinuire a lui Viorel Țopa, a fost înregistrată în Curtea de Apel Chișinău pentru examinare în ordine de apel, pe 24 iunie 2021, fiind distribuită judecătorului raportor. În temeiul dispoziției Președintelui interimar al Curții de  Apel Chișinău nr. 29 din 22 iulie 2021, emisă în conformitate cu prevederile art. 61 din Legea cu privire la organizarea judecătorească (desemnarea judecătorului în completul  specializat în materie contravențională și în activitatea judecătorului de instrucție, care nu poate participa la examinarea cauzelor în ordine de apel), la 1 septembrie 2021, cauza penală enunțată a fost redistribuită unui alt judecător raportor. Până la etapa actuală, au avut loc 5 ședințe de judecată, care au fost amânate fie la cererea participanților, fie din motivul înaintării unor cereri / demersuri de prezentare a unor înscrisuri suplimentare, strămutare a cauzei penale la o altă instanță egală în grad, formularea declarației de abținere din partea unui judecător. Actualmente, cauza se află la Curtea Supremă de Justiție, pentru soluționarea, conform competenței, a cererii apărării de strămutare a cauzei la o altă instanță egală în grad.

Cauza penală de învinuire a lui Ilan Șor a fost înregistrată în Curtea de Apel Chișinău pentru examinare în ordine de apel la 25 august 2021, fiind distribuită judecătorului raportor. Până la etapa actuală, au avut loc 35 ședințe de judecată, care au fost amânate / întrerupte la cererea participanților la proces (3 ședinței), imposibilitatea formării completului de judecată (1 ședință), înaintarea cererilor de recuzare / declarațiilor de abținere (6 ședințe), necesitatea clarificării listei martorilor apărării / clarificării circumstanțelor cu privire la un martor (3 ședințe), neprezentarea martorilor apărării (4 ședințe), celelalte ședințe fiind lucrative, în cadrul cărora au fost audiați martorii acuzării. Următoarea ședință de judecată a fost fixată pentru 22 iunie 2022, ora 14:00.

Cauza penală de învinuire a lui Veaceslav Platon a fost înregistrată în Curtea de Apel Chișinău pentru examinare în ordine de apel la 21 septembrie 2021, fiind distribuită judecătorului raportor. Până la etapa actuală, au avut loc 2 ședințe de judecată, dintre care, una a fost amânată din cauza înaintării cererii de recuzare și una a fost amânată în legătură cu absența inculpatului și a reprezentantului Ministerului Finanțelor. Următoarea ședință de judecată a fost fixată pentru 4 iulie 2022, ora 09:30.

Cauza penală de învinuire a lui Țuțu Constantin și alții a fost înregistrată în Curtea de Apel Chișinău pentru examinare în ordine de apel la 20 februarie 2020, fiind distribuită judecătorului raportor. Până la etapa actuală, au avut loc 21 ședințe de judecată, care au fost amânate din motivul instituirii stării de urgență în contextul pandemiei COVID-19, testarea pozitivă la COVID-19 a unor participanți la proces, la cererile inculpaților și apărătorilor acestora, neprezentarea inculpaților, neprezentarea părții vătămate, neprezentarea succesorului părții vătămate, anunțarea în căutare a doi inculpați, neprezentarea avocaților. Următoarea ședință de judecată a fost fixată pentru 24 iunie 2022.

În contextul tabloului faptic reflectat supra, ținem să menționăm că în pofida faptului că în prezent, Curtea de Apel Chișinău activează cu un efectiv de 44 judecători din numărul total de 57 și în pofida volumul exagerat de mare al cauzelor aflate în gestiune, magistrații depun efort maxim și toată diligența pentru examinarea cauzelor în termeni rezonabili, cu respectarea dispozițiilor art. 6 din Convenția europeană a drepturilor omului.

Serviciul de presă al Curții de Apel Chișinău.