A A A

Prelungirea termenului la concursul pentru funcțiile vacante de grefier

13 Iulie 2021 | 158

În temeiul pct.46 lit.a) al Regulamentului cu privire la ocuparea funcției publice prin concurs (aprobat prin HG nr.201 din 11.03.2009),  a fost prelungit termenul concursului la 5 funcții vacante de grefier și specialist principal  (cu atribuții de purtător de cuvînt)  cu data-limită de depunere a documentelor 03 septembrie 2021 ora 16.00. 

            Solicitanții interesați vor depune cererile, însoțite de următoarele acte:

 • 2 copii al buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii în domeniu împreună cu suplimentul şi certificatele de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 • copia carnetului de muncă  (dacă este cazul);
 • 3 poze ¾;
 • cazier judiciar;
 • act de constatare al Autorității Naționale de Integritate;
 • certificat medical.
 • formular de participare la concurs (descarcă)
 • NOTĂ: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. 

           CERINŢELE DE BAZĂ PENTRU CANDIDAŢI  la funcția de grefier:

 • deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
 • este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;    
 • are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;                      
 • îndeplineşte cerinţele specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
 • nu are antecedente penale nestinse;
 • are abilităţi de utilizare a computerului;
 • nu are interdicția de a ocupa o funcție publică;
 • cunoaşterea legislaţiei în domeniu.

         CERINŢELE DE BAZĂ PENTRU CANDIDAŢI  la funcția de specialist principal:

 • deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
 • este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;    
 • are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;                      
 • îndeplineşte cerinţele specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
 • nu are antecedente penale nestinse;
 • are abilităţi de utilizare a computerului;
 • nu are interdicția de a ocupa o funcție publică;
 • cunoaşterea legislaţiei în domeniu.

 

      Relaţii suplimentare la nr.tel.: (022) 635318, Popa Octeabrina, șef Secția resurse umane;  

                                                      (022) 635317, Stratu Rodica, specialist principal din Secția resurse umane.