A A A

ORDIN Nr.488 privind constituirea Colegiilor în Curtea de Apel Chișinău pentru anul 2016

07 Decembrie 2015 | 14

Întru executarea prevederilor art.37 din Legea nr.514 din 06.07.1995 privind organizarea judecătorească, - 

O R D O N: 

I. Se constituie Colegiul penal al Curții de Apel Chișinău, în următoarea componență:

Președintele Colegiului penal – 

1. Ulianovschii Xenofon.

 

Judecătorii membri ai Colegiului penal: 

2. Babenco Borislav

3.Balmuș Svetlana

4. Brînză Liubovi

5. Cobzac Elena

6. Corochii Nichifor

7. Furdui Sergiu

8. Iordan Iurie

9. Iovu Gheorghe

10. Lîsîi Ghenadie

11. Melinteanu Iurie

12. Morozan Ghenadie

13. Negru Maria

14. Ouș Liudmila

15. Pleșca Ion

16. Robu Oxana

17. Rotarciuc Dina

18. Secrieru Ion

19. Şpac Alexandru

20. Teleucă Stelian

21. Vrabii Silvia 

 

II. Se constituie Colegiul civil și de contencios administrativ al Curții de Apel Chișinău, în următoarea componența:

 

Președintele Colegiului civil și de contencios administrativ –

1.Budăi Nelea 

 

Judecătorii membri ai Colegiului civil și de contencios administrativ al Curții de Apel: 

 1. Anton Marina
 2. Arnăut Sergiu
 3. Bîrca Boris
 4. Bostan Angela
 5. Brașoveanu Vladimir
 6. Bulgac Lidia
 7. Cernat Nina
 8. Cimpoi Iulia
 9. Ciugureanu Mihail
 10. Clim Eugeniu
 11. Cotruță Iurie
 12. Craiu Nicolae
 13. Dașchevici Grigore
 14. Efros Valeriu
 15. Fistican Eugenia
 16. Gavriliţa Ana
 17. Guzun Maria
 18. Manole Domnica
 19. Minciuna Anatolie
 20. Moraru Maria
 21. Muruianu Ion
 22. Niță Ștefan
 23. Negru Veronica
 24. Nogai Ala
 25. Pahopol Anatolie
 26. Panov Ana
 27. Popov Ludmila
 28. Pruteanu Victor
 29. Simciuc Natalia
 30. Traciuc Nina
 31. Vascan Nina 

III. Peşedintele Curţii de Apel Chișinău are dreptul să dispună, după caz, antrenarea judecătorilor dintr-un Colegiu la judecarea unor cauze în alt Colegiu.           

IV. Prezentul Ordin se pune în executare începînd cu 04.01.2016.

 

ORDIN din 07 decembrie 2015 Nr.488 privind constituirea Colegiilor în Curtea de Apel Chișinău pentru anul 2016