A A A

NOTĂ INFORMATIVĂ privind datele statistice generale despre activitatea Curţii de Apel Chişinău în perioada ianuarie-decembrie 2015

21 Aprilie 2016 | 5

I.    Date statistice generale privind  înfăptuirea justiției în perioada ianuarie-decembrie 2015. 

    Pe parcursul perioadei de douăsprezece luni ale anului 2015 (ianuarie-decembrie) în procedura Curţii de Apel Chişinău s-au aflat în procedură în total –  34 627   de cauze,   dintre care în perioada raportată au parvenit  28746   cauze, iar  restanţa cauzelor nesoluţionate  la începutul perioadei dării de seamă  a constituit – 5881 cauze, pe când în perioada respectivă a a.2014   s-au aflat în procedură de examinare  29 607     cauze, dintre care:   restanţa cauzelor nesoluţionate fiind 3 240, iar 26367  cauze au parvenit în perioada a.2014.

    Conform datelor statistice prezentate se constată  că,  în perioada de 12 luni ale a.2015    s-au aflat în procedură mai mult  cu 5020   cauze decât în perioada respectivă a a.2014.

    În perioada ianuarie-decembrie 2015  Curtea de Apel Chișinău a examinat  în total 28 215  de cauze, iar în perioada a. 2014  au fost examinate 23 753   de cauze,  or în anul acesta au fost examinate cu 4462    de cauze mai mult decît în aceiași perioadă a a.2014.

    La sfârşitul perioadei raportate pe rol a rămas o restanţă în număr total de  6412    de cauze, dintre care în Colegiul Civil și de Contencios Administrativ au rămas pe rol 5293  de cauze iar în Colegiul penal a rămas o restanță de 1119   de cauze.

 

II.    Date statistice privind înfăptuirea  justiției de Colegiul Civil, Comercial  și de Contencios Administrativ al Curții de Apel Chișinău în perioada ianuarie-decembrie 2015.

       Pe parcursul anului 2015, în procedura Colegiului Civil și de Contencios Administrativ al Curţii de Apel Chişinău s-au aflat în procedură, în total – 21768 de cauze, dintre care:

 • 17197 - constituie cauzele parvenite în timpul anului 2015.
 •  4571 -   constituie restanţa cauzelor nesoluţionate  la începutul perioadei dării  de seamă.

       În anul 2014 s-au aflat în procedură,  în total,  19188  de  cauze, dintre care:         

 • 2600 – constituie restanţa cauzelor nesoluţionate la începutul anului.   
 • 16588 - cauze au parvenit în perioada anului 2014.

       Astfel,Colegiul civil și de Contencios Administratival Curții de Apel Chișinău în anul 2015, a înregistrat o creștere a numărului de dosare civile noi intrate, față de anul 2014, cu 609 cauze.

       Din totalul dosarelor civile parvenite în anul 2015 se conțin în: 

 •   Prima instanţă: 

drept comun - 60 cauze;

cauze economice - 2764 cauze;

contencios administrativ   -  123 cauze;

 • Recurs: 

recurs - 3443 cauze;

recurs economic - 706  cauze;

contencios administrativ - 985 cauze.

 • Apel:     

apel - 5231 cauze;

apel economic - 1091 cauze;

contencios administrativ - 2343 cauze.

 •   Revizuire:                                                    - 258  cauze;
 •   Conflict de competenţă/recuzare:               - 199 cauze;

 

În anul 2015 Colegiului Civil și de Contencios Administrativ al Curţii de Apel Chişinăua examinat 16475 cauze și anume după cum urmează în:

 • Prima instanţă: 

drept comun - 63  cauze;

contencios administrativ  - 23  cauze;

cauze economice - 1882 de cauze.

 • Recurs: 

recurs - 3384 cauze;

recurs economic - 694  cauze;

contencios administrativ - 975 cauze.

 • Apel:    

apel - 3900 cauze;

apel economic - 684 cauze;

contencios administrativ - 1898 cauze.

 •   Revizuire:                                                      - 266  cauze;
 •   Conflict de competenţă/recuzare:                 - 199 cauze;

 

Totodată,  cereri remise fără soluționare au fost în 2590 cauze, dintre care:

 • În prima instanţă:  -  în total 467 cazuri:

drept comun:  - cererile retrase în 13 cauze;

cauze economice: - cereri restituite în 454 cazuri;                     

 •   Recurs:  - în total 171 cazuri:

recurs:      

- cereri restituite în 41cauze;

- cereri retrase în  64  cauze;

 economic:  

- cereri retrase în  33  cauze;

 contencios administrativ:             

- cereri restituite în 31cauze;

- cereri retrase în  2 cauze.

 •  Apel:  - în total 1952 cazuri:

apel: - cereri restituite în 1228 cauze;

economic: - cereri restituite în 398 cauze;

contencios administrativ:

-   cereri restituite în 326 cauze.

Este de menționat faptul, că în anul 2014, Colegiul Civil și de Contencios Administrativ a Curții de Apel Chișinău a emis 14651 acte juridice, cu 1824 cauze mai puține în comparație cu anul 2015.

La sfârşitul anului 2015  pe rol a rămas o restanţă în număr total de  5293 cauze:

 • în prima instanţă: 

de drept comun - 21 cauze;

contencios administrativ  - 15 cauze;

cauze economice              - 1405 cauze;

 • recurs:                    

recurs - 388 cauze;

economic - 71 cauze

contencios administrativ  - 82 cauze; 

 • apel:                       

apel - 1983 cauze;

economic  - 453 cauze;

contencios administrativ- 830 cauze;

 • revizuire:  - 45 cauze. 

La examinarea dosarelor civile Colegiul Civil al Curții de Apel Chișinău a respectat pe deplin normele procesuale privind dreptul la interpret, privind dreptul părților (intimaților) de a face obiecții la pretențiile acțiunii (apelului) prin depunerea referinței  și în  partea termenilor  de repartizare, examinare și a termenelor de remiterea a cauzelor către instanța ierarhic superioară și instanțelor de fond.

 III.    Date statistice privind înfăptuirea  justiției de Colegiul Penal  al Curții de Apel Chișinău în perioada ianuarie-decembrie 2014. 

Pe parcursul perioadei a 12 luni al anului 2015  în procedura Colegiului penal al Curţii de Apel Chişinău s-au aflat pe rol  12859  cauze, dintre care:

1310  cauze  rămase în restanţă din anul 2014;

11549  cauze  parvenite în perioada raportată;

                                                                                        dintre care

11740 cauze  au fost examinate;

1119 cauze  rămase  neexaminate;  

 

În aceeași perioadă a anului 2014 în procedura Colegiului penal al Curţii de Apel Chişinău s-au aflat pe rol   10419   cauze, dintre care: 

640  - cauze  rămase în restanţă  din anul 2012;

9779 - cauze  parvenite în perioada raportată,

            dintre care:

9102-cauze  au fost examinate;

1317 - cauze  rămase  neexaminate;   

Constatăm, că în perioada de 12 luni al anului 2015 pe rol s-au aflat cu 2440  cauze mai multe decât în perioada anului 2014. La fel constatăm, că în anul 2015 s-au examinat cu  2638 cauze multe decât în aceeași perioadă a anului trecut.  În restanță anul acesta au rămas cu 198  cauze mai puține decât în aceiași perioadă a anului trecut.

Astfel, la fiecare judecător în mediu le revine anual a câte 587 cauze, pe care a emis cel puțin un act judecătoresc (decizie ori încheiere), fără a fi luate în considerație examinarea cererilor de recuzare, abținere, etc.

Totodată, de menționat că în completul Colegiului penal format din 3 judecători fiecare judecător în mediu se expune asupra 1761 cauze.

 

Astfel, restanța la începutul perioadei raportate  1310 cauze;

 

-         în ordine de apel                                                                     681  cauze;

-         în ordine de recurs împotriva sentințelor                                  50   cauze;

-         în ordine de recurs materiale contravenționale                         350 cauze;

-         în ordine de revizuire   cauzele contravenționale                         1  cauze;

-         privind arestul preventiv                                                             6  cauze;

-         privind   prelungirea  termenului de ţinere sub arest                     3 cauze;

-         prelungirea arestului în judecată                                                  17 cauze;    

-         materiale  privind punerea sub sechestru                                     5  cauze;

-         materiale ce ține de autorizarea OUP                                             5 cauze;

-         materiale privind aplicarea amnistiei, precum şi în baza art.art. 90; 91; 92; 93; 94; 95, 96  CP al RM                                                            192 cauze;

 

           În perioada raportată  au parvenit  11549 cauze;

 

-         în ordine de apel                                                                     2016 cauze;

-         în ordine de recurs împotriva sentințelor                                  270  cauze;

-         în ordine de revizuire cauze penale                                              16 cauze;

-         în ordine de recurs cauze  contravenționale                             4096 cauze;

-         în ordine de revizuire cauzele contravenționale                           12  cauze;

-          privind arestul preventiv                                                        1029  cauze;

-         refuzul de a elibera mandatul de arest preventiv                         148 cauze; 

-         privind   prelungirea  termenului de ţinere sub  arest                  890 cauze;

-         refuz de prelungire a termenului de ţinere sub arest                    103 cauze;

-         privind  prelungirea termenului de ţinere sub arest la domiciliu    60 cauze;

-         refuz în prelungirea termenului de ţinere sub arest la domiciliu   23 cauze;

-         prelungirea arestului în judecată                                                  739 cauze;  

-         refuz de a prelungi arest în judecată                                              52 cauze;

-         materiale privind schimbarea şi revocarea măsurii                        48 cauze,

-         materiale  privind punerea sub sechestru                                       84 cauze;

-         materiale ce ține de autorizarea OUP                                          288 cauze;

-         materiale privind aplicarea amnistiei, precum şi în baza art. art. 90; 91; 92; 93; 94; 95, 96  CP al RM.                                                          1555 cauze;

-          în ordine de recurs privind acceptarea transferurilor   8r             39 cauze;

-         demersul al Ministerului Justiției privind transferuri -8                  3 cauze;

-         conflicte de competenţă                                                               78  cauze.

 

În perioada raportată în totals-au aflat  pe rol 12859  cauze,

 dintre care :

-         în ordine de apel                                                                       2697 cauze;

-         în ordine de recurs împotriva sentințelor                                   320  cauze;

-         în ordine de revizuire cauze penale                                               16 cauze;

-         în ordine de recurs cauze contravenționale                                 4446 cauze;

-         în ordine de revizuire cauze contravenționale                               13  cauze;

-         privind arestul preventiv                                                          1035  cauze;

-         refuzul de a elibera mandatul de arest preventiv                          148 cauze; 

-         privind   prelungirea  termenului de ţinere sub  arest                    893 cauze;

-         refuz de prelungire a termenului de ţinere sub arest                      103 cauze;

-         privind  prelungirea termenului de ţinere sub arest la domiciliu     60 cauze;

-         refuz în prelungirea termenului de ţinere sub arest la domiciliu     23 cauză;

-         prelungirea arestului în judecată                                                  756 cauze;  

-         refuz de a prelungi arest în judecată                                               52 cauze;

-         materiale privind schimbarea şi revocarea măsurii                         48 cauze;

-         materiale  privind punerea sub sechestru                                      89  cauze;

-         materiale ce ține de autorizarea OUP                                           293 cauze;

-         materiale privind aplicarea amnistiei, precum şi în baza art. art. 90; 91; 92; 93; 94; 95, 96  CP al RM.                                                           1747 cauze;

-         în ordine de recurs privind acceptarea transferurilor  8r            39 cauze;

-         demersul al Ministerului Justiției privind transferuri                  3   cauze;

-         conflicte de competenţă                                                              78  cauze;

 

 

         Colegiul penal a Curţii de Apel Chişinăuîn total a examinat  11740  cauze, dintre care:

 

-      în ordine de apel                                                                         2174 cauze;

-      în ordine de recurs împotriva sentințelor                                       282   cauze;

-      în ordine de revizuire  cauze penale                                                   11 cauze;

-      în ordine de recurs cauze contravenționale:                                    4104 cauze,

-       inclusiv și 9 cauze pe care recursul s-a retras si 1 cauză transmisă după competență;

-      cauzele contravenționale în ordine de revizuire                                 12  cauze;  

-      privind arestul preventiv                                                              1031  cauze;

-      refuzul de a elibera mandatul de arest preventiv                             144  cauze; 

-       privind   prelungirea  termenului de ţinere sub  arest                      890 cauze;

-      refuz de prelungire a termenului de ţinere sub arest                        102 cauze;

-      privind  prelungirea termenului de ţinere sub arest la domiciliu        60 cauze;

-      refuz în prelungirea termenului de ţinere sub arest la domiciliu       23  cauze;

-      prelungirea arestului în judecată                                                        754 cauze;  

-      refuz de a prelungi arest în judecată                                                  51  cauze;

-      materiale privind schimbarea şi revocarea măsurii                           48  cauze;

-      materiale  privind punerea sub sechestru                                         86   cauze;

-      materiale ce ține de autorizarea OUP                                               271 cauze;

-      materiale privind aplicarea amnistiei, precum şi în baza art. art. 90; 91; 92; 93; 94; 95, 96  CP al RM.                                                                 1584 cauze;

-      demersuri privind acceptarea transferurilor  (8r)                               32 cauze;

-      demersul al Ministerului Justiției privind transferuri                           3 cauze;

-      conflicte de competenţă                                                                      78 cauze.

 

La sfârşitul perioadei raportatepe rol a rămas o restanţă de  1119 cauze:

 

-         în ordine de apel                                                                        523 cauze;

-         în ordine de recurs împotriva sentințelor                                    38  cauze;

-         în ordine de revizuire cauze penale                                                5 cauze;

-         în ordine de recurs cauze  contravenționale                               342  cauze;

-         în ordine de revizuire cauze contravenționale                                1 cauze;   

-         privind arestul preventiv                                                               4  cauze;

-         refuzul de a elibera mandatul de arest preventiv                           4  cauze;

-         privind   prelungirea  termenului de ţinere sub arest                      3 cauze;

-         refuz de prelungire a termenului de ţinere sub arest                        1cauze;

-         prelungirea arestului în judecată                                                      2 cauze;

-         refuz de a prelungi arest în judecată                                               1  cauze;

-         materiale  privind punerea sub sechestru                                         3 cauze;

-         materiale ce ține de autorizarea OUP                                            22 cauze;

-         materiale privind aplicarea amnistiei, precum şi în baza art. art. 90; 91; 92; 93; 94; 95, 96  CP al RM                                                             163 cauze;

-         demersuri privind acceptarea transferurilor  - 8r                            7 cauze.

 

Tabel de comparație  pentru a. 2013, 2014, 2015 a dosarelor aflate în procedura Curții de Apel Chișinău