A A A

Mesaj de felicitare cu ocazia „Zilei funcționarului public”

23 Iunie 2022 | 62

Astăzi, 23 iunie, marcăm „Ziua funcționarului public”, eveniment care ne oferă posibilitatea să celebrăm contribuția angajaților în serviciul public și să apreciem profesionalismul și efortul depus pentru dezvoltarea statului.

Rolul funcționarului public este unul extrem de important, odată ce de acesta depinde legătura dintre cetățeni și autoritățile statului, dar și de crearea unei imagini pozitive și funcționale a autorităților și instituțiilor publice.

Ne aliniem ideilor și eforturilor de ridicare a prestigiului serviciului public de toate nivelurile, în general, şi al funcţionarului public, în particular, așa cum, de funcţionarul public depinde gradul de încredere al cetăţenilor în instituţiile statului și modul în care este perceput statul de către cetăţeni.

Cu această ocazie, adresăm cele mai sincere urări de sănătate, bunăstare și succese tuturor celor care activează în sistemul public.

Fie ca această sărbătoare să vă dea în permanenţă o energie inepuizabilă şi idei inovatoare pe care să le valorificați cu succes în activităţile cotidiene, să rămâneți a fi importanţi pentru societate şi împliniţi ca funcţionari publici, iar munca dumneavoastră să fie recunoscută și apreciată la justa sa valoare.

Cu această ocazie, conducerea Curții de Apel Chișinău vă cheamă să acționați și mai departe cu aceeași dedicație, obiectivitate, profesionalism și integritate, întru îndeplinirea misiunii de slujire în interesul poporului.

 

Anatolie Minciuna

Președinte interimar al Curții de Apel Chișinău