A A A

Lista persoanelor care au promovat proba scrisă pentru ocuparea funcției publice vacante de grefier

19 Ianuarie 2023 | 180

Curtea de Apel Chișinău

Comisia de concurs

Lista candidaților care au promovat proba scrisă desfășurată la 19 ianuarie 2023, pentru ocuparea funcției publice vacante de grefier

1. Cvasnei Ana.

Candidata Bulgac Victoria, a înștiințat în mod prealabil secretarul Comisiei de concurs despre imposibilitatea de a se prezenta la proba scrisă.

Persoana care a promovat proba scrisă, este așteptată la interviu, care va avea loc pe 19 ianuarie 2023, ora 14:00, în incinta Curții de Apel Chișinău, sediul nou, etajul 5, biroul 521.