A A A

Lista candidaților admiși la proba scrisă

24 Februarie 2022 | 277

Candidații care au fost admiși la proba scrisă în cadrul concursului de angajare la funcțiile vacante de asistent judiciar:

1. Colun Inna 

2. Tarlev Dumitru

3. Feodorov Daniela 

4. Todos Alexandru

5. Vajinschi Victor

6. Marin Crina

7. Procopciuc Radu

8. Cornescu Viorica

9. Lungu Maricica

10. Ulinici Crisitina

11. Ceresău Cristina

12. Chiselița Alina

13. Devder Daniela

  Lista candidaților care au fost admiși la proba scrisă în cadrul concursului de angajare la funcțiile vacante de grefier:

1. Poparcea Maria

2. Urecheanu Mihaela-Olivia

3. Știrbu Fiodor

4. Krukovski Vladislav 

Candidații nominalizați sunt invitați la proba scrisă care va avea loc la data de 01 martie 2022 ora 10.00, în sediul Curții de Apel Chișinău.