A A A

Informare privind metodei de soluţionare alternativă a litigiilor (SAL)

28 Martie 2022 | 373

AVIZ

STIMATI JUSTIȚIABILI,

În contextul declarării în Republica Moldova, în conformitate cu Hotărîrea Parlamentului nr. 41/ 2022, a stării de urgență pentru perioada 1 martie 2022 – 30 aprilie 2022, Consiliul de Mediere vine să Vă ofere o soluție alternativă de rezolvare a conflictelor, și anume,  apelarea la un MEDIATOR, care va asigura confidențialitatea și egalitatea părților în proces, precum și flexibilitatea procesului de mediere.

Motivarea părţilor pentru recurgerea la soluţionare  litigiului prin MEDIERE:

  1. Părţile care recurg la MEDIERE sînt scutite de achitarea taxei de stat pentru confirmarea sau învestirea cu formulă executorie a tranzacției în condițiile art. 33.
  2. În cazul în care, pînă la depunerea cererii de chemare în judecată, părţile au participat la procesul de MEDIERE, dar procesul de MEDIERe a încetat fără încheierea tranzacţiei, atunci, la depunerea cererii de chemare în judecată, taxa de stat se reduce cu 25%.
  3. Părţile care recurg la MEDIERE după depunerea cererii de chemare în judecată beneficiază de următoarele facilităţi:
  1. eşalonarea achitării taxei de stat;
  2. în cazul finalizării procesului de MEDIERE prin tranzacţia asupra tuturor

pretenţiilor, taxa de stat se restituie în proporţie de:

 100% – pentru împăcarea în instanţa de fond;

 75% – pentru împăcarea în instanţa de apel; 50% – pentru împăcarea în instanţa de recurs;

  1. în cazul finalizării procesului de MEDIERe cu împăcarea parţială a părţilor

asupra pretențiilor patrimoniale, taxa de stat se reduce și se restituie proporţional valorii pretenției soluționate prin împăcare.

 

Accesați pagina web a Consiliului de mediere https://mediere.gov.md                    

la rubrica Mediatori/ Informația din Registrul de Stat al Mediatorilor.

 

Sunați, informați-Vă și alegeți mediatorul care Vă convine!

 

CONSILIUL DE MEDIERE al RM