A A A

Informație privind desfășurarea concursului pentru ocuparea locurilor vacante

04 Decembrie 2020 | 190

În contextul situației pandemice din țară, Curtea de Apel Chișinău aduce la cunoștință candidaților care au depus dosare pentru participare la concursul anunțat în vederea ocupării posturilor vacante de asistenți judiciari, grefieri și specialist superior că, proba scrisă va avea loc în zilele de miercuri  (09 DECEMBRIE ) și joi (10 DECEMBRIE) a.2020. Cu referire la ziua și ora exactă, precum și lista nominală a candidaților care au fost admiși pentru proba scrisă, Curtea va veni public cu informație suplimentară.