A A A

Implementarea soluției informatice e-Dosar judiciar în cadrul Curții de Apel Chișinău

08 Iulie 2022 | 360

Astăzi, 8 iulie 2022, în incinta Judecătoriei Ungheni, Anatolie Minciuna, preşedintele interimar al Curții de Apel Chișinău, a avut o întrevedere cu Petru Vîrlan, director adjunct al Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești și cu Vasile Șchiopu, președintele Judecătoriei Ungheni.

În cadrul întrevederii, s-a discutat despre necesitatea unificării eforturilor instanțelor judecătorești, în vederea testării / implementării soluției informatice e-Dosar judiciar.

La finele discuțiilor, președintele interimar al Curții de Apel Chișinău, Anatolie Minciuna, președintele Judecătoriei Ungheni, Vasile Șchiopu și directorul adjunct al Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești, Petru Vîrlan, au semnat un acord de colaborare.

Obiect al acordului de colaborare îl constituie colaborarea eficientă în procesul de testare/pilotare pe mediul de producție pentru o perioadă de 8 luni a funcționalităților soluției informatice e-Dosar judiciar în cadrul Judecătoriei Ungheni și Curții de Apel Chișinău, întru asigurarea necesităților informatice și informaționale a actorilor implicați în procesul de înfăptuire a justiției.

Acordul semnat reprezintă un prim pas spre implementarea în viitor a soluției informatice e-Dosar judiciare, menită să simplifice și să eficientizeze lucrările de secretariat și care, va permite justițiabililor, să aibă acces la toate materialele integrate în dosarul electronic.

În intervenția sa, președintele interimar al Curții de Apel Chișinău, Anatolie Minciuna a salutat inițiativa de extindere a pilotării Sistemului Informațional Judiciar și a reiterat, că implementarea soluției informatice e-Dosar va permite asigurarea funcționalității extinse a Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor, inclusiv prin formarea și administrarea dosarului electronic cu accesul părților la dosar, coordonarea electronică a agendei ședințelor de judecată de către participanții la proces și distribuirea materialelor de pe dosar în formă electronică, introducerea mecanismului de citare a părților și comunicare a actelor de procedură în mod electronic.

Domnia sam s-a arătat convins, că implementarea soluției informatice e-Dosar va contribui la eficientizarea actului de justiție, la sporirea credibilității justițiabililor în instanțele de judecată, precum și la consolidarea garanțiilor prevăzute la art. 6 CEDO.

Serviciul de presă al Curții de Apel Chișinău.

Știrea poate fi accesată și pe pagina de Facebook a Curții de Apel Chișinău.