A A A

Dispoziție nr.7 cu privire la modificarea dispoziției nr.54 din 31.12.2014 despre formarea completelor de judecată în Curtea de Apel Chișinău pentru anul 2015

28 Septembrie 2015 | 2

D I S P O Z I Ț I E   Nr.7


13 februarie 2015

mun.Chișinău
 
cu privire la modificarea dispoziției nr.54 din 31.12.2014 despre formarea completelor de judecată în Curtea de Apel Chișinău pentru anul 2015, în partea ce ține de constituirea completelor de judecată în cadrul Colegiului civil și de contencios administrativ al Curții de Apel Chișinău,

 

având în vedere Decretul Președintelui Republicii Moldova, Nicolae Timofti cu nr.1446-VII din 04.02.2015 privind numirea domnelor Angela Bostan, Veronica Negru și Natalia Simciuc în funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău, cu respectarea prevederilor alin.1) lit.h) din art.161 al Legii nr.514 din 06.07.1995 privind organizarea judecătorească și pct.14 din Regulamentul privind modul de constituire a completelor de judecată și schimbarea membrilor acestora, aprobat prin Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr.111 din 05.02.2013


 
D I S P U N:
 
I. A completa pct.1 din dispoziția cu nr.54 din 31.12.2014 în partea ce ține de formarea completelor de judecată din cadrul Colegiului civil și de contencios administrativ al Curții de Apel Chișinău cu nr.6 și 10, după cum urmează:
 
Completul nr.6 va avea următoarea componență:

  1. Cimpoi Iulia
  2. Craiu Nicolai - apel-joi sala nr.1, recurs-marți
  3. Simciuc Natalia

                
Completul nr.10 va avea următoarea componență:

  1. Vascan Nina
  2. Bostan Angela – apel-miercuri sala nr.9, recurs - luni
  3. Negru Veronica

 
II. Dispoziția în cauză se aduce la cunoştinţă şi se pune în executare începînd cu 16.02.2015.
 
 
Preşedintele
Curţii de Apel Chişinău

Ion Pleșca