A A A

DISPOZIȚIE Nr.52

29 Decembrie 2015 | 4

întru punerea în aplicare a Dispoziției nr. 50 din 07.12.2015 privind constituirea completelor de judecată în cadrul Colegiilor Curții de Apel Chișinău pentru anul 2016, cu respectarea prevederilor Legii nr.514-XII din 06.07.1995 privind organizarea judecătorească,

D I S P U N : 

I.         Completul de judecată nr.8 din cadrul Colegiului civil și de contencios administrativ, avînd în componența sa: judecătorul – Ciugureanu Mihail - Președintele completului și judecătorul – Dașchevici Grigore, constituit potrivit Dispoziției 50 din 07.12.2015, urmează a fi suplinit cu judecători, după cum urmează.

Anton Marina – 27.01.2016, 09.03.2016;

Bostan Angela – 20.01.2016; 02.03.2016;

Cotruța Iurie – 13.01.2016, 24.02.2016;

Fistican Eugenia –18.01.2016; 08.02.2016, 29.02.2016, 21.03.2016;

Manole Domnica – 10.02.2016, 23.03.2016;

Nița Ștefan – 03.02.2016; 16.03.2016;

Negru Veronica – 25.01.2016, 15.02.2016, 07.03.2016; 28.03.2016;

Traciuc Nina – 17.02.2016, 30.03.2016;

Vascan Nina – 01.02.2016, 22.02.2016, 14.03.2016, 04.04.2016.

II.      Dispoziția în cauză se pune în executare începînd cu 13.01.2016 pîna la data de 04.04.2016.

D I S P O Z I Ț I E Nr.52 din 29 decembrie 2015