A A A

DISPOZIȚIE Nr.50

07 Decembrie 2015 | 13

privind constituirea completelor de judecată în cadrul Colegiilor Curții de Apel Chișinău pentru anul 2016 

În vederea respectării prevederilor art.61 din Legea cu privire la organizarea judecătorească nr.514 din 06.07.1995, Codului de procedură penală, Codului de procedură civilă și Legii nr.99 din 28.05.2010 privind regimul juridic al adopției, precum și întru executarea hotărârii Consiliului Superior al Magistraturii cu nr.219/8 din 05.03.2013 cu privire la desemnarea judecătorilor în vederea specializării pentru examinarea cauzelor cu implicarea minorilor D I S P U N:

 • Se constituie completele de judecată în cadrul Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău în următoarea componență:

Sediul din str.Teilor 4

Completul nr.1

1. Pleșca Ion 

2. Robu Oxana - miercuri (sala nr.1)

3. Teleucă Stelian        

Completul nr.2

1. Ulianovschii Xenofon

2. Secrieru Ion – marți (sala nr.1)

3. Balmuș Svetlana

Completul nr.3  

1. Melinteanu Iurie

2. Corochii Nichifor - joi (sala nr.1)

3. Ouș Ludmila  

Completul nr.4

1. Iordan Iurie

2. Vrabii Silvia – zilnic (sala nr.2)

3. Lîsîi Ghenadie

Completul nr.5  

1. Iovu Gheorghe

2. Cobzac Elena – zilnic (sala nr.7)

3. Morozan Ghenadie 

Completul nr.6

1. Rotarciuc Dina 

2. Furdui Sergiu – vineri (sala nr.1)

3. Babenco Borislav

Completul nr.7

1. Șpac Alexandru

2. Negru Maria – luni (sala nr.1)

3. Brînză Liubovi

  
 •   Se constituie completele de judecată în cadrul Colegiului civil și de contencios administrativ al Curții de Apel Chișinău în următoarea componență:

 Sediul: bd.Ștefan cel Mare 73 

Completul nr.1

1. Budăi Nelea

2. Muruianu Ion

3. Efros Valeriu

 

apel-joi sala nr.3

recurs-marți

Completul nr.2

1. Cernat Nina

2. Pahopol Anatolie

3. Bulgac Lidia

 

apel-marți sala nr.3

recurs-joi

Completul nr.3

1. Pruteanu Victor

2. Gavrilița Ana

3. Popova Ludmila

 

apel-miercuri sala nr.1

recurs-luni

Completul nr.4

1. Guzun Maria

2. Nogai Ala

3. Brașoveanu Vladimir

 

apel-marți sala nr.1

recurs-joi

Completul nr.5

1. Panova Ana

2. Minciună Anatolie

3. Moraru Maria

 

apel-miercuri sala nr.3

recurs-luni

Completul nr.6

1. Cimpoi Iulia

2. Craiu Nicolae

3. Simciuc Natalia

 

apel-joi sala nr.1

recurs-marti

Sediul: str.Teilor 4

Completul nr.7

1. Manole Domnica

2. Bostan Angela

3. Niță Ștefan

 

apel-marti sala nr.9

recurs-joi

Completul nr.8

1. Ciugureanu Mihail

2. Dașchevici Grigore

3.

 

apel-miercuri sala nr.8

recurs-luni

Completul nr.9

1. Traciuc Nina

2. Anton Marina

3. Cotruță Iurie

 

apel-joi sala nr.9

recurs-marți

Completul nr.10 

1. Vascan Nina

2. Fistican Eugenia

3. Negru Veronica

 

apel-miercuri sala nr.9

recurs-vineri

  
 • Responsabili pentru examinarea pricinilor de declarare a insolvabilității, în primă instanță, din cadrul Colegiului civil al Curții de Apel Chișinău sunt judecătorii: Arnăut Sergiu, Bîrcă Boris și Clim Eugeniu. 
 • Completul de judecată cu nr.8 din cadrul Colegiului civil și de contencios administrativ urmează a fi suplinit cu judecători în modul stabilit prin dispoziția Președintelui Curții de Apel Chișinău cu nr.52 din 14.12.2015. 
 • Fiecare membru al completului de judecată urmează să examineze cauzele ce i-au fost repartizate doar în componența completului și doar în ziua de ședință stabilită prin prezenta dispoziție, cu excepțiile prevăzute de legislația în vigoare. 
 • Cauzele civile sau penale a căror examinare a fost începută într-un complet de judecată format în anul 2015, în anul 2016 va continua în același complet. 
 • A-i numi ca fiind responsabili pentru examinarea cauzelor de încuviințare a adopției internaționale, în primă instanță, din cadrul Colegiului civil al Curții de Apel Chișinău - judecătorii:

1. Anton Marina și

2. Vascan Nina. 

 • A numi ca fiind responsabil pentru examinarea cauzelor de încuviințare a adopției, în ordine de apel: completul de judecată cu nr.2, avînd în componența sa: judecătorul – Cernat Nina - Președintele completului și judecătorii – Bulgac Lidia, Pahopol Anatolie. 
 • A numi ca fiind responsabil pentru soluționarea conflictelor de competență, cererilor de strămutare și recuzare parvenite din instanțele de fond: completul de judecată cu nr.1, avînd în componența sa: judecătorul - Budăi Nelea - Președintele completului și judecătorii - Muruianu Ion, Efros Valeriu. 
 • A numi ca fiind responsabil pentru examinarea cauzelor cu implicarea minorilor completul de judecată cu nr.3 din cadrul Colegiului penal, avînd în componența sa: judecătorul - Melinteanu Iurie - Președintele completului și judecătorii – Corochii Nichifor, Ouș Ludmila. 
 • Prezenta Dispoziție se pune în executare începînd cu 04.01.2016. 

D I S P O Z I Ț I E Nr.50 privind constituirea completelor de judecată în cadrul Colegiilor Curții de Apel Chișinău pentru anul 2016 (pdf)