A A A

Dispoziție nr.34 cu privire la modificarea dispoziției nr.54 din 31.12.2014 despre formarea completelor de judecată în Curtea de Apel Chișinău pentru anul 2015

28 Septembrie 2015 | 0

D I S P O Z I Ț I E  Nr.34


 
14 septembrie 2015

mun.Chișinău

 

cu privire la modificarea dispoziției nr.54 din 31.12.2014 despre formarea completelor de judecată în Curtea de Apel Chișinău pentru anul 2015, în partea ce ține de constituirea completelor de judecată în cadrul Colegiului civil și de contencios administrativ al Curții de Apel Chișinău,

 

având în vedere decretul Președintelui Republicii Moldova, Nicolae Timofti cu nr.1706-VII din 05.08.2015 privind numirea domnului Vladimir Brașoveanu în funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău și decretul Președintelui Republicii Moldova, Nicolae Timofti cu nr.1742-VII din 04.09.2015, publicat în Monitorul Oficial cu nr.254-257 (5296-5299) sub nr.486, prin care, judecătorul Doga Anatolie a fost eliberat din funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău, în legătură cu atingerea plafonului de vîrstă,

 

cu respectarea prevederilor alin.1) lit.h) din art.161 al Legii nr.514 din 06.07.1995 privind organizarea judecătorească și pct.14 din Regulamentul privind modul de constituire a completelor de judecată și schimbarea membrilor acestora, aprobat prin Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr.111 din 05.02.2013


 
D I S P U N:


 
I. A modifica pct.1 din dispoziția cu nr.54 din 31.12.2014 în partea ce ține de formarea completului de judecată cu nr.4 din cadrul Colegiului civil și de contencios administrativ al Curții de Apel Chișinău, așa încît, acesta va avea următoarea componență:
 

  1. Guzun Maria
  2. Nogai Ala
  3. Vladimir Brașoveanu

                
apel-marți sala nr.3
recurs-joi


 
II. Dispoziția în cauză se aduce la cunoştinţă şi se pune în executare începînd cu 14.09.2015.
 
 
Președintele Curții de Apel Chișinău

Ion Pleșca