A A A

Dispoziție nr.14 cu privire la organizarea judecătorească

28 Septembrie 2015 | 1

D I S P O Z I Ț I E    Nr. 14


 
16 martie 2015

mun.Chișinău
 
În conformitate cu prevederile art.37 din Legea cu privire la organizarea judecătorească nr.514 din 06.07.1995 și art.art.4, 38, 355-356 Cod de procedură civilă
 


D I S P U N:
 
I. A-i numi ca fiind responsabili pentru examinarea pricinilor de declarare a insolvabilității, în primă instanță, din cadrul Colegiului civil al Curții de Apel Chișinău - judecătorii:
 

  1. Arnăut Sergiu
  2. Bîrcă Boris
  3. Clim Eugeniu

 
II. Cauzele civile aflate în procedura judecătorilor sus-menționați, în ordine de apel/recurs vor fi examinate și finisate de către aceștia.
 
III. Dispoziția în cauză, care este una cu caracter ultraactiv, se aduce la cunoştinţă şi se pune în executare odată cu finisarea introducerii modificărilor de rigoare în PIGD de către dezvoltatorii acestui program.


     
Preşedintele

Curţii de Apel Chişinău

Ion Pleșca