A A A

Dispoziția privind constituirea completelor de judecată în cadrul Colegiilor Curții de Apel Chișinău pentru anul 2017

28 Martie 2017 | 10

Dispoziție nr.1 din 02.01.2017 

privind constituirea completelor de judecată în cadrul Colegiilor Curții de Apel Chișinău pentru anul 2017 

 

În vederea respectării prevederilor art.6 (1) din Legea cu privire la organizarea judecătorească nr.514 din 06.07.1995, Codului de procedură penală, Codului de procedură civilă și Legii nr.99 din 28.05.2010 privind regimul juridic al adopției, precum și întru executarea hotărîrii Consiliului Superior al Magistraturii cu nr.219/8 din 05.03.2013 cu privire la desemnarea judecătorilor în vederea specializării pentru examinarea cauzelor cu implicarea minorilor- 

DISPUN:

I. se constituie completele de judecată în cadrul Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău în următoarea componență:

Completul nr.1 

1. Pleșca Ion 

2. Lîsîi Ghenadie - miercuri (sala nr.1)

3. 

Completul nr.2 

1. Iordan Iurie

2. Negru Maria - zilnic (sala nr.4)

3. 

Completul nr.3 

1. Iovu Gheorghe 

2. Morozan Ghenadie - zilnic (sala nr.3)

3. 

Completul nr.4 

1. Melinteanu Iurie 

2. Vrabii Silvia - joi (sala nr.1)

3. 

Completul nr.5 

1. Ulianovschi Xenofon 

2. Furdui Sergiu - marți (sla nr.1)

3. Balmuș Svetlana 

Completul nr.6

1. Robu Oxana 

2. Brînză Liubovi - miercuri (sala nr.2)

3. 

Completul nr.7 

1. Cobzac Elena 

2. Teleucă Stelian - marți (sala nr.2)

3. Ouș Ludmila 

 

II. Se constituie completele de judecată în cadrul Colegiului civil și de contencios administrativ al Curții de Apel Chișinău în următoarea componență: 

Completul nr.1

1. Budăi Nelea 

2. Muruianu Ion           apel- joi (sala nr.6); recurs - marți 

3. Efros Valeriu 

Completul nr.2 

1. Vascan Nina 

2. Fistican Eugenia      apel- miercuri (sala nr.6); recurs - vineri

3. 

Completul nr.3 

1. Cimpoi Iulia 

2. Secrieru Ion              apel- marți (sala nr.6); recurs - joi

3. 

Completul nr.4 

1. Panov Ana 

2. Anton Marina             apel- joi (sala nr.7); recurs - marți

3.

Completul nr.5 

1. Minciuna Anatolie 

2. Popova Liudmila        apel- miercuri (sala nr.7); recurs - luni

3. 

Completul nr.6 

1. Guzun Maria 

2. Simciuc Natalia         apel- marți (sala nr.7); recurs - joi

3. Cotruță Iurie 

Completul nr.7

1. Bulgac Lidia 

2. Manole Domnica       apel- joi (sala nr.9); recurs - marți

3. Dașchevici Grigore 

Completul nr.8 

1. Ciugureanu Mihail 

2.                             apel- miercuri (sala nr.9); recurs - luni

3. 

Completul nr.9 

1. Bostan Angela 

2. Pahopol Anatol       apel- marți (sala nr.9); recurs - joi 

 

III. Responsabili pentru examinarea pricinilor de declarare a insolvabilității, în primă instanță din cadrul Colegiului civil al Curții de Apel Chișinău sunt judecătorii: 

Arnăut Sergiu - marți, vineri -sala nr.12

Bîrcă Boris - miercuri, joi - sala 12

Clim Eugeniu - marți, joi - sala nr.10

Traciuc Nina - marți, joi - sala nr.8 și,

Moraru Maria - luni, joi - sala nr.11.

 IV. Completele de judecată cu nr.2,3,4,5 și 8 din cadrul Colegiului civil și de contencios administrativ urmează a fi suplinite cu judecători în modul stabilit prin dispoziția Președintelui Curții de Apel Chișinău cu nr.2 din 03.01.2017. 

V. Fiecare membru al completului de judecată urmează să examineze cauzele ce i-au fost repartizate doar în componența completului și doar în ziua de ședință stabilită prin prezenta dispoziție, cu excepțiile prevăzute de legislația în vigoare.

VI. Cauzele civile sau penale a căror examinare a fost începută într-un complet de judecată format în anul 2016, în anul 2017, cor continua în aelași complet. 

VII. A-i num ca fiind responsabil pentru examinarea cauzelor de încuviințare a adopției internaționale, în prima instanță, din cadrul Colegiului civil și de contencios administrativ - judecătorii:

1. Anton Marina și 

2.Vascan Nina.

VIII. A numi ca fiind responsabil pentru examinarea cauzelor de încuviințare a adopției, în ordine de apel: completul de judecată cu nr.7 din cadrul Colegiului civil și de contencios administrativ, avînd în componența sa : judeătorul - Bulgac Lidia - președintele completului și judecătorii - Manole Domnica, Dașchevici Grigore. 

IX. A numi ca fiind responsabil pentru soluționarea conflictelor de competență, cererilor de strămutare și recuzare parvenite din instanțele de fond: completul de judecată cu nr.1 din cadrul Colegiului civil și de contencios administrativ, avînd în componența sa: judecătorul - Budăi Nelea - președintele completului și judecătorii - Muruianu Ion, Efros Valeri.

X. A numi ca fiind responsabil pentru examinarea cauzelor cu implicarea minorilor completul de judecată cu nr.5 din cadrul Colegiului penal, avînd în componența sa: judecătorul Ulianovschi Xenofon - președintele completului și judecătorii - Furdui Sergiu și Balmuș Svetlana.

XI. Prezenta dispoziție se pune în executare începînd cu 02.01.2017.

 

Președintele

Curții de Apel Chișinău                            Ion Pleșca