A A A

Dispoziția nr.33 din 06.09.2016

05 Octombrie 2016 | 4

Având în vedere decretul Președintelui Republicii Moldova, Nicolae Timofti cu nr.2210-VII din 14.07.2016 publicat în Monitorul Oficial cu nr.217-229 (5650-5662) din 22.07.2016 privind numirea domnului Sanduța Evghenii în funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău

cu respectarea prevederilor alin.1) lit.h) din art.61 al Legii nr.514 din 06.07.1995 privind organizarea judecătorească și pct.14 din Regulamentul privind modul de constituire a completelor de judecată și schimbarea membrilor acestora, aprobat prin Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr.111 din 05.02.2013

D I S P U N :

A modifica pct.I din dispoziția cu nr.50 din 07.12.2015 în partea ce ține de formarea completului de judecată cu nr.5 și 7 din cadrul Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău, așa încît, acestea vor avea următoarea componență:

Completul nr.5

1. Rotarciuc Dina

2. Babenco Borislav – (vineri, sala de judecată nr.1)

3. Sanduța Evghenii

                

Completul nr.7

1. Furdui Sergiu

2. Negru Maria – luni (sala nr.1)

3. Brînza Liubovi

Dispoziția în cauză se aduce la cunoştinţă şi se pune în executare începînd cu 01.09.2016.

 Președintele Curții de Apel Chișinău                                                                                              Ion Pleșca