A A A

Datele statistice privind activitatea Curții de Apel Chișinău în anul 2017

03 Martie 2018 | 660

În urma totalizării rezultatelor activității Colegiilor Curții de Apel Chişinău pe perioada anului 2017 se arată că:

În anul 2017, pe rolul Curții de Apel Chișinău s-au aflat pe rol în total 35 784  de cauze civile și penale, dintre care au fost examinate  27 938  de cauze, în restanță rămânând 7846 de cauze.  În coraport cu aceiași perioadă a anului 2016, în anul 2017 au fost examinate cu  1 148 de cauze mai puține, iar fiecărui judecător i-au revenit în medie 730  de dosaredintre  care  570  au fost soluționate, în raport cu anul 2016 în care rata per judecător a constituit  546 cauze.

Potrivit indicilor statistici prezentați de instanța de recurs  se  atestă că din numărul total de cauze examinate de Curtea de Apel Chișinău în perioada anului 2017 (27938 cauze)  au  fost casate de instanța de recurs 1438 de cauze, ceea ce reprezentă 5% de dosare casate din cele examinate or,  din numărul total de cauze contestate la CSJ (6118) au fost casate  23% de cauze din cele contestate.

La fel anilor precedenți  Curtea de Apel Chișinău, a examinat  numărul cel mai mare de dosare pe țară - 89% și rămîne a fi instanța cu cele mai multe cauze aflate pe rol din republică, iar sarcina per judecător rîmînînd una foarte mare.