A A A

D I S P O Z I Ț I E privind suplinirea completelor de judecată incomplete

28 Martie 2017 | 7

D I S P O Z I Ț I E    Nr.9

01.03.2017                    mun.Chișinău

privind suplinirea completelor de judecată incomplete în cadrul Colegiilor Curții de Apel Chișinău pentru anul 2017

întru punerea în aplicare a dispoziției Președintelui Curții de Apel Chișinău cu nr.1 din 02.01.2017 privind constituirea completelor de judecată în cadrul Colegiilor Curții de Apel Chișinău pentru anul 2017

D I S P U N:

I.Completele de judecată în cadrul Colegiului civil și de contencios administrativ  al Curții de Apel Chișinău cu nr.5 și 4 vor fi suplinite, după cum urmează:

Completul de judecată cu nr.5

1. Ciugureanu Mihail 

2. Minciuna Anatolie - miercuri – apel (sala nr.7); luni – recurs.

3. Popova Liudmila

Completul de judecată cu nr.4

1. Panov Ana

2. Anton Marina

apel - joi sala nr.7

recurs - marți  

Cotruță Iurie – pentru data de 02.03.2017 

Popova Liudmila – pentru data de 07.03.2017 și 09.03.2017

Pahopol Anatolie – pentru data de 14.03.2017 și 16.03.2017

Clima Vladislav –  pentru data de 21.03.2017 și 23.03.2017

Guzun Maria –  pentru data de 28.03.2017 și 30.03.2017

Bostan Angela – pentru data de 04.04.2017 și 06.04.2017

Negru Veronica – pentru data de 11.04.2017 și 13.04.2017

Simciuc Natalia – pentru data de 18.04.2017 și 20.04.2017 

Danilov Aliona – pentru data de 25.04.2017 și 27.04.2017

 

II.Prezenta Dispoziție se pune în executare începînd cu 01.03.2017.

 

Președintele

Curții de Apel Chișinău            Ion Pleșca