A A A

D I S P O Z I Ț I E cu privire la modificarea dispoziției Președintelui Curții de Apel Chișinău cu nr.1 din 02.01.2017 despre formarea completelor de judecată în Curtea de Apel Chișinău pentru anul 2017

28 Martie 2017 | 7

D I S P O Z I Ț I E

Nr.8

24.02.2017                                                                                                                        mun.Chișinău

 

cu privire la modificarea dispoziției Președintelui Curții de Apel Chișinău cu nr.1 din 02.01.2017 despre formarea completelor de judecată în Curtea de Apel Chișinău pentru anul 2017, în partea ce ține de constituirea completelor de judecată în cadrul Colegiului penal și Colegiului civil și de contencios administrativ

având în vedere decretul Președintelui Republicii Moldova, Igor Dodon cu nr.63-VIII din 20.02.2017 publicat în Monitorul Oficial cu nr.60-66 (5983-5989) din 24.02.2017 privind numirea domnului Clima Vladislav, doamnei Danilov Aliona, domnului Gafton Alexandru și doamnei Ursu Ludmila în funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău

cu respectarea prevederilor alin.1) lit.h) din art.61 al Legii nr.514 din 06.07.1995 privind organizarea judecătorească și pct.14 din Regulamentul privind modul de constituire a completelor de judecată și schimbarea membrilor acestora, aprobat prin Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr.111 din 05.02.2013

D I S P U N:

I.                   A modifica pct.I din dispoziția cu nr.1 din 02.01.2017 în partea ce ține de formarea completelor de judecată cu nr.2 și 3 din cadrul Colegiului penal și cu nr.2 și 3 din cadrul Colegiului civil și de contencios administrativ al al Curții de Apel Chișinău, așa încît, acestea vor avea următoarea componență

Completul nr.2                                                          Completul nr.3

1. Iordan Iurie                                                          1. Iovu Gheorghe

2. Negru Maria – zilnic (sala nr.4)                                 2. Morozan Ghenadie – zilnic (sala nr.3)

3. Ursu Ludmila                                                        3. Gafton Alexandru             

 

Completul nr.2

1. Vascan Nina

2. Fistican Eugenia

3. Clima Vladislav

 apel - miercuri sala nr.6

recurs - vineri

 Completul nr.3

1. Cimpoi Iulia

2. Secrieru Ion

3. Danilov Aliona

 apel - marți sala nr.6

recurs - joi

 II.   Dispoziția în cauză se aduce la cunoştinţă şi se pune în executare în partea completului de judecată cu nr.2 și 3 din cadrul Colegiului penal începînd cu 28.02.2017, iar în partea completelor de judecată cu nr.2 și 3 din cadrul Colegiului civil și de contencios administrativ al Curții de Apel Chișinău din 01.03.2017.

 Președintele Curții de Apel Chișinău                                                                               Ion Pleșca