A A A

Curtea de Apel Chișinău anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Grefei Secretariatului și Secției de interpreți și traducători

12 Septembrie 2019 | 209

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcției publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009, Curtea de Apel Chișinău anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante, după cum urmează:

- grefieri;

- specialiști principali în cadrul Secției interpreți și traducători. 

Dosarele de înscriere vor fi depuse personal la sediul Curții de Apel Chișinău, mun. Chişinău, str.Teilor, 4,  bir.318, et.III.

Termen-limită de depunere a documentelor de participare: 20 septembrie 2019, ora 17:00.

 Solicitanții interesați vor depune cererile, însoțite de următoarele acte:

  1. copia buletinului de identitate;
  2. copiile diplomelor de studii împreună cu suplimentul, certificatele de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare (după caz);
  3. copia carnetului de muncă  (dacă este);
  4. 3 poze ¾;
  5. cazier judiciar;
  6. certificat medical;

NOTĂ: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. 

             CERINŢELE DE BAZĂ PENTRU CANDIDAŢI:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;

b) posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;

c) are capacitate deplină de exerciţiu;

d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;

e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;    

f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;                      

g) îndeplineşte cerinţele specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

h) nu are antecedente penale nestinse;

i) are abilităţi de utilizare a computerului;

j) cunoaşterea legislaţiei în domeniu.

 

Relaţii suplimentare la nr.tel.: (022)635318, persoană de contact Popa Octeabrina, șef Secția resurse umane.