A A A

Curtea de Apel Chișinău anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei de Șef Serviciul tehnologii informaționale

18 Septembrie 2019 | 275

Curtea de Apel Chișinău anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de șef Serviciu tehnologii informaționale.

Dosarul de înscriere va fi depus personal la sediul Curții de Apel Chișinău, mun. Chişinău, str.Teilor, 4,  bir.4, et.1. 

Data limită pentru depunerea dosarului este 20.09.2019 ora 17.00.

Solicitanții interesați vor depune cererile, însoțite de următoarele acte:

a) copia buletinului de identitate;

b) copia diplomei de studii împreună cu suplimentul şi alte certificate de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

c) copia carnetului de muncă;

d) 3 poze ¾; 

e) cazier judiciar;

f) certificat medical;

 

NOTĂ: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. 

CERINŢELE DE BAZĂ PENTRU CANDIDAŢI:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;

b) posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;

c) are capacitate deplină de exerciţiu;

d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; 

e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;    

f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia respectivă (în domeniul IT);                      

g) îndeplineşte cerinţele specifice pentru ocuparea funcţiei;

h) nu are antecedente penale nestinse;

i) are abilităţi de utilizare a computerului;

 

Relaţii suplimentare la nr.tel. (022) 63 53 18

Persoană de contact: Popa Octeabrina, șef Secția resurse umane.