A A A

Concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante

22 Noiembrie 2021 | 181

       Se anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante publice/nonpublice  după cum urmează:

 • Grefa Secretariatului: 
 • Direcției generalizare, sistematizare, monitorizare a practicii judiciare și relații publice: specialist principal - 1 funcție;
 • Direcția evidență și documentare procesuală:  specialist superior - 4 funcții; specialist - 1 funcție; 
 • Secția interpreți și traducători: specialist principal - 1 funcție; specialist superior - 1 funcție;
 • Direcția administrativă : specialist principal -1 funcție; specialist superior - 1 funcție;
 • Serviciul tehnologii informaționale: administrator principal de rețea - 1 funcție; 
 • Serviciul arhivă: arhivar - 1 funcție;
 • Serviciul expediție : expeditor - 1 funcție;
 • Secția asigurare tehnico-materiale: îngrijitor de încăperi - 4 funcții. 

CERINŢELE DE BAZĂ PENTRU CANDIDAŢI:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;

b) posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;

c) are capacitate deplină de exerciţiu;

d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;

e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;    

f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;                      

g) îndeplineşte cerinţele specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

h) nu are antecedente penale nestinse;

i) are abilităţi de utilizare a computerului;

j) cunoaşterea legislaţiei în domeniu.

Solicitanții interesați vor depune cererile, însoțite de următoarele acte:

 1. copia buletinului de identitate;
 2. copia carnetului de muncă (după caz);
 3. 3 poze ¾;
 4. certificat medical;
 5. copiile diplomelor de studii împreună cu suplimentul şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare (după caz);
 6. cazier judiciar;
 7. declarația de la ANI (după caz)

Termenul limită pentru depunerea actelor 10 decembrie 2021, ora 16.00. 

Se prelungește pînă la 24 decembrie 2021 ora 16.00  termenul concursului (în temeiul pct.46 lit.a) din Anexa 1 al Hotărîrii Guvernului  nr.201 din 11.03.2009)

Detalii la telefonul:  022 635-317, persoana de contact Stratu Rodica, secretarul comisiei

                                022 635-318, persoana de contact Popa Octeabrina, șef resurse umane.