A A A

CONCURS LA FUNCȚIE PUBLICĂ DE CONDUCERE

21 Decembrie 2021 | 759

Se anunță concurs la funcția publică de conducere - șef Secția evidență și documentare procesuală a cauzelor penale și  contravenționale. 

CERINŢELE DE BAZĂ PENTRU CANDIDAŢI:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;

b) posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;

c) are capacitate deplină de exerciţiu;

d) vechime de muncă în funcție publică de minim 5 ani;

e) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;

f) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;    

g) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;                      

h) îndeplineşte cerinţele specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

i) nu are antecedente penale nestinse;

j) are abilităţi de utilizare a computerului;

k) cunoaşterea legislaţiei în domeniu.

Solicitanții interesați vor depune cererile, însoțite de următoarele acte:

  1. copia buletinului de identitate;
  2. copia carnetului de muncă (după caz);
  3. 3 poze ¾;
  4. certificat medical;
  5. copiile diplomelor de studii împreună cu suplimentul şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare (după caz);
  6. cazier judiciar;
  7. declarația de la ANI (după caz);
  8. formular de participare, descărcat aici. 

Termenul limită pentru depunerea actelor este data de 14 ianuarie 2022, ora 16.00. 

Detalii la telefonul:  022 635-317, persoana de contact Stratu Rodica, secretarul comisiei

                                022 635-318, persoana de contact Popa Octeabrina, șef resurse umane.