A A A

Comunicatul de presă din 25 februarie 2016

25 Februarie 2016 | 0

În legătură cu protestul organizat la 25 februarie 2016 de un grup de cetățeni la sediul din bd.Ștefan cel Mare al Curții de Apel Chișinău, serviciul de presă comunică următoarele: 

La 25 februarie 2016, Colegiul civil și de contencios administrativ al Curții de Apel Chișinău a examinat în ordine de recurs, recursul declarat de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor împotriva încheierii Judecătoriei Buiucani, mun.Chișinău din 16 decembrie 2015 în pricina civilă la cererea de chemare în judecată depusă de SRL „Citius Grup” și SRL „Paolaz” către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor și Agenția Națională Transport Auto, intervenient accesoriu SRL„Proiursil-Com” privind contestarea actului administrativ.

Prin decizia pronunțată, Curtea de Apel Chișinău a respins recursul declarat de Ministerul și Infrastructurii Drumurilor, ca fiind în afara termenului legal.

Instanța de recurs a examinat minuțios materialele cauzei respective și a constatat că încheierea contestată a fost pronunțată la 16 decembrie 2015. Copia încheierii a fost expediată recurentului la data de 21 decembrie 2015, acesta recepționând-o la 24 decembrie 2015, fapt confirmat prin semnătura reprezentantului Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor în avizul de recepție anexat la dosar.

Termenul limită prevăzut de lege pentru contestarea încheierii în cauză a expirat la 11 ianuarie 2016, însă recursul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor a fost depus la 19 ianuarie 2016, adică peste termenul legal.

Potrivit art.116 Cod de procedură civilă, instanța este în drept să repună persoana în termen, dar o astfel de cerere nu a fost înaintată de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, or, instanța de judecată nu este în drept să repună în termen din oficiu.   

Totodată, Curtea de Apel Chișinău menționează că instanța de recurs nu a examinat fondul cauzei și nu s-a referit la temeinicia încheierii primei instanțe, dar a respins recursul ca depus în afara

 

Seviciul relații cu publicul și mass-media din Cadrul Curții de Apel Chișinău
 
Telefon pentru contact: 022 768488

e-mail: cac@justice.md