A A A

Comunicat informativ

23 Martie 2020 | 536

Dat fiind faptul, că în temeiul hotărîrii Parlamentului nr.55 din 17 martie 2020 „privind declararea stării de urgență”, a fost declartă stare de urgență pe întreg teritoriul Republicii Moldova pe perioada 17 martie - 15 mai 2020, iar conform pct.4 al Anexei nr.1 la Dispziția nr.1 din 18 martie 2020 a Comisiei Excepționale a RM (dipsoziție obligatorie și executorie pentru conducătorii autorităților administrației publice centrale și locale, ai agenților economici, ai instituțiilor publice, precum și pentru cetățeni și alte persoane aflate pe teritoriul Republicii Moldova), cauzele civile, cu excepția celor ce se examinează conform legii în lipsa părților, care au fost amînate pentru pronunțare, ce vizează eliberararea ordonanțelor de protecție, acțiunile privind confiscarea averii nejustificat, încunviințarea spitalizaării forțate și tratamentului forțat, se suspendă de drept, avînd în vedere necesitatea prevenirii  răspîndirii infecțiilor respiratorii cauzate de COVID-19, pentru asigurarea sănătății și securității personalului Curții de Apel Chișinău, dar și a justițiabililor, ședințele de judecată publice numite pentru examinarea cauzelor civile, în perioada stării de urgență, se contramandează pentru o perioadă nedeterminată.

Despre data, ora și locul ședințelor de judecată, care vor fi stabilite ulterior, participanții la proces vor fi informați suplimentar.

Pentru informații suplimenatre, participanții la proces sunt îndemnați să urmărească portalul - www.instante.justice.md, iar dacă pe parcurs intervine necesitatea depunerii și examinării de către instanță a cărorva solicitări/demersuri, părțile le pot înainta prin intermediul poștei electronice - cac@justice.md sau prin fax - 022 635-355.

Președintele interimar al Curții de Apel Chișinău,        Lidia Bulgac