A A A

COMUNICAT INFORMATIV

18 August 2021 | 483

În legătură cu faptul că în mass media au apărut mai multe publicații privind revolta judecătorului Anatol Pahopol vizavi de modul în care a fost examinată cauza civilă privind contestarea rezultatelor licitației de vânzare a bunurilor SRL “Caravita”, considerăm necesar de a emite un comunicat informativ pe marginea cazului.

În speță, s-a contestat rezultatele licitației de vânzare a bunurilor SRL “Caravita Co” dizolvată cu titlu de sancțiune penală.

La licitația repetată din 14.08.2019, s-a expus un lot de terenuri agricole, proprietatea SRL “Caravita Co”, la un preț de 10 233 878,45 lei, având înscris la licitație un singur ofertant - SRL “CVC Expert”, administratorul căruia, Codreanu Veaceslav a depus o plângere Consiliului Superior al Magistraturii.

Anularea procesului-verbal de licitație a fost contestată de Rusu Vladimir, invocând favorizarea nejustificată a SRL “CVC Expert”.

Dosarul a fost repartizat spre examinare judecătorului Olga Cojocaru și urma a fi examinat de completul de judecată nr.4, având în componență judecătorii: Olga Cojocaru, Ruxanda Pulbere și Anatol Pahopol. 

Din motivul absenței judecătorului Ruxanda Pulbere, prin dispoziția președintelui-interimar, aceasta a fost înlocuită cu judecătorul Anton Marina, fapt care a provocat indignarea judecătorului Pahopol Anatol, ultimul refuzând să participe la examinarea cauzelor numite pentru data de 01.07.2021, în componența completului în care participă judecătorul Anton Marina, venind cu insulte asupra judecătorilor din complet.

De fapt judecătorul Pahopol Anatol a încălcat etica judecătorului și neîntemeiat a refuzat exercitarea atribuțiilor judecătorești și anume, să examineze cauzele stabilite pentru  data 01.07.2021, atât cele gestionate de ultimul, cât și cele aflate în examinarea completului din care face parte, fapte pentru care a fost sesizat Consiliul Superior al Magistraturii și Colegiul Disciplinar al Consiliului Superior al Magistraturii.

Refuzul judecătorului Pahopol Anatol de a-și exercita atribuțiile, a constituit temei de  formare a unui nou complet, în care a intervenit judecătorul Panov Ana, pentru examinarea cauzelor stabilite pentru data de  01.07.2021.

Prin decizia Curții de Apel Chișinău din 01 iulie 2021, rezultatele licitației din 14.08.2019 și vânzarea bunurilor SRL “Caravita Co”  au fost anulate, lichidatorul urmând să organizeze o nouă licitație, cu respectarea condițiilor stabilite de lege.

Prin decizia în cauză, instanța a acționat în favoarea interesului public privind asigurarea obținerii celui mai bun preț în cadrul licitației publice, în care nici un concurent nu poate fi favorizat în frauda esenței procedurii de licitare publică a bunurilor, în speță obiect al încasărilor la bugetul de stat.