A A A

Comunicat de presă - precizare

04 Octombrie 2022 | 265

În contextul știrii plasate pe site-ul www.anticoruptie.md la 2 octombrie 2022, cu denumirea „De ce a început cu întârziere o şedinţă de judecată la Curtea de Apel Chişinău: magistrată, surprinsă la cumpărături în timpul orelor de muncă”, Curtea de Apel Chișinău vine cu următoarele precizări.

Ședința de judecată pe marginea cauzei penale de învinuire a Stelei Pahomi, a fost fixată pentru data de 30 septembrie 2022, ora 09:30, în sala nr. 1.

Pentru aceeași dată, 30 septembrie 2022, ora 09:30, în sala nr. 1, a fost fixată ședința de examinare a cauzei penale de învinuire a lui Țîpa Pavel.

Fixarea a două ședințe de judecată în aceeași sală, a fost condiționată de faptul că pentru examinarea cauzelor, era necesară schimbarea membrilor completului de judecată, din motive de incompatibilitate.

Având în vedere faptul, că la aceeași dată, aceeași oră și în aceeași sală de ședințe au fost fixate spre examinare două cauze penale, pentru examinarea cărora era necesară schimbarea membrilor completurilor de judecată, dar și ținând cont de faptul, că grefierul a anunțat despre întârzierea unor participanți în cadrul cauzei penale de învinuire a Stelei Pahomi, s-a purces la desfășurarea ședinței de judecată în cauza penală de învinuire a lui Țîpa Pavel.

Ședința de judecată în cauza penală respectivă a fost deschisă la ora 09:32 și s-a încheiat la 09:40.

La ora 09:45, grefierul a anunțat membrii completului despre faptul, că ședința de judecată fixată pe cauza penală în privința lui Țîpa Pavel, a fost amânată și părțile au eliberat sala, astfel că membrii completului au mers în sala nr. 1.

Ședința de judecată în cauza penală de învinuire a Stelei Pahomi a fost deschisă la ora 09:56:19, fiind amânată pentru data de 18 noiembrie 2022, ora 15:30, la cererea avocatului.

Astfel, constatăm că afirmațiile jurnaliștilor precum că „Şedinţa a început cu o întârziere de jumătate de oră, lăsând să aştepte atât colegii din completul de judecată, cât şi justiţiabilii”, nu corespund adevărului și reprezintă o distorsiune a realității.

Or, după cum am indicat supra, ședința de judecată în cauza penală de învinuire a Stelei Pahomi s-a început cu întârziere din două motive, și anume, (1) fixarea unei alte ședințe la aceeași dată, oră și sală de ședințe, (2) lipsa unor participanți la proces.

Prin urmare, concluziile jurnaliștilor precum că, ședința de judecată s-a început cu întârziere din cauza președintelui completului, nu corespund adevărului.

Totodată, nu corespunde realității afirmația precum că „ședința de judecată a început la ora 10:02”, or, potrivit înregistrării audio a ședinței, rezultă că ședința a fost deschisă la ora 09:56:19.

Este de menționat, că pe cauza dată, careva plângeri din partea părților cu privire la întârzierea deschiderii și/sau amânarea ședințelor de judecată, nu au fost înaintate, toate datele ședințelor fiind coordonate cu participanții la proces.

În acest context, Curtea de Apel Chișinău face un apel la corectitudine și obiectivitate către persoanele care dețin „tribuna media”, solicitând ca înainte de publicarea unor materiale jurnalistice, să solicite informații oficiale de la instanță despre informațiile care urmează a fi publicate, în vederea excluderii datelor eronate și distorsionate.