A A A

Comunicat de presă

30 Iunie 2022 | 445

Având în vedere interesul sporit al societății asupra soluționării de către Completul specializat în examinarea acțiunilor de contencios administrativ a cererii formulate de Oficiul Teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat privind suspendarea executării dispoziției Primarului general al municipiului Chișinău și a deciziei Consiliului municipal Chișinău, Curtea de Apel Chișinău comunică următoarele.

La 24 iunie 2022, ora 21:37, prin intermediul poștei electronice, Oficiul Teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat a depus în Curtea de Apel Chișinău acțiune în contencios administrativ către Consiliul municipal Chișinău, terț Primarul general al municipiului Chișinău privind anularea deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 6/1 din 13 iunie 2022.

Prin acțiune s-a solicitat inter alia și suspendarea executării deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 6/1 din 13 iunie 2022.

La 24 iunie 2022, ora 22:02, prin intermediul poștei electronice, Oficiul Teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat a depus în Curtea de Apel Chișinău acțiune în contencios administrativ către Primarul general al municipiului Chișinău, terț Consiliul municipal Chișinău privind anularea dispoziției Primarului general al municipiului Chișinău nr. 282-d din 23 iunie 2022.

Prin acțiune s-a solicitat inter alia și suspendarea executării dispoziției Primarului general al municipiului Chișinău nr. 282-d din 23 iunie 2022.

Prin încheierile Completului specializat în examinarea acțiunilor de contencios administrativ din 30 iunie 2022, cauzele de contencios administrativ indicate supra, au fost strămutate pentru examinare conform competenței în Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani.

Soluția Completului specializat în examinarea acțiunilor de contencios administrativ de strămutare s-a axat pe faptul, că actele contestate de Oficiul Teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat, nu reprezintă acte cu caracter normativ, dar acte administrative individuale defavorabile.

Corespunzător, în temeiul încheierilor respective, cauzele de contencios administrativ vor fi transmise instanței competente, pentru a fi examinate, conform competenței.

 

Serviciul de presă al Curții de Apel Chișinău.