A A A

ANUNȚ privind oferta locurilor de muncă vacante

06 Februarie 2017 | 0
Curtea de Apel Chișinău anunță ocuparea funcțiilor
vacante de specialist principal în secția financiar-economică.  Dosarul de înscriere va fi depus personal la sediul Curții de Apel Chișinău, mun. Chişinău, str.Teilor, 4,  bir.4, et.1.

  Solicitanții interesați vor depune cererile, însoțite de următoarele acte:

a) copia buletinului de identitate;

b) copia diplomei de studii împreună cu suplimentul şi alte certificate de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

c) copia carnetului de muncă;

d) 2 poze ¾;

e) cazier judiciar;

f) certificat medical;

 

NOTĂ:Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. 

 

            CERINŢELE DE BAZĂ PENTRU CANDIDAŢI:

 

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;

b) posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;

c) are capacitate deplină de exerciţiu;

d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;

e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;    

f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia respectivă;                      

g) îndeplineşte cerinţele specifice pentru ocuparea funcţiei;

h) nu are antecedente penale nestinse;

i) are abilităţi de utilizare a computerului;

k) cunoașterea programului 1C ver.8.

 

Relaţii suplimentare la nr.tel. (022)567145.

 

Persoană de contact: Baciu Maria, șef serviciu resurse umane.