A A A

ANUNȚ privind oferta locurilor de muncă vacante

06 Februarie 2017 | 1

Curtea de Apel Chișinău anunță ocuparea a 15 funcții vacante de îngrijitori de încăperi.  

Dosarul de înscriere va fi depus personal la sediul Curții de Apel Chișinău, mun. Chişinău, str.Teilor, 4,  bir.4, et.1.

Solicitanții interesați vor depune cererile, însoțite de următoarele acte:

a) copia buletinului de identitate;

b) copia carnetului de muncă;

c) 2 poze ¾;

d) certificat medical.

 

NOTĂ: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. Relaţii suplimentare la nr.tel. (022)567145, persoană de contact: Baciu Maria, șef        serviciu resurse umane.