A A A

Anunț privind desfășurarea concursului pentru funcțiile vacante de specialist principal și specialist superior

19 Martie 2021 | 232

În legătură cu eșuarea concursului precedent, se anunță un nou concurs pentru funcțiile vacante de: specialist superior și  specialist principal cu atribuțiile purtătorului de cuvînt, în cadrul Secției monitorizare și relații publice.

Solicitanții interesați vor depune cererile, însoțite de următoarele acte:

 • 2 copii al buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii în domeniu împreună cu suplimentul şi certificatele de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 • copia carnetului de muncă  (dacă este cazul);
 • 3 poze ¾;
 • cazier judiciar;
 • act de constatare al Autorității Naționale de Integritate;
 • certificat medical;
 • formular de participare la concurs (formular).
 • NOTĂ: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. 

            CERINŢELE DE BAZĂ PENTRU CANDIDAŢI:

 • deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
 • este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;    
 • are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;                      
 • îndeplineşte cerinţele specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
 • nu are antecedente penale nestinse;
 • are abilităţi de utilizare a computerului;
 • nu are interdicția de a ocupa o funcție publică (după caz);
 • cunoaşterea legislaţiei în domeniu.

Termenul limită pentru depunerea dosarului pentru participare în concurs este 09 aprilie 2021 ora 16.00, la adresa mun. Chişinău, str.Teilor, 4 pentru Secția resurse umane,  Informații suplimentare la nt.de telefon 022 635318.