A A A

Anunț privind desfășurarea concursului pentru funcțiile vacante de grefier

02 Iulie 2020 | 351

Se anunță concurs pentru ocuparea a 2 funcții vacante de grefier. 

  1. CERINŢELE DE BAZĂ PENTRU CANDIDAŢI:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;

b) posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;

c) are capacitate deplină de exerciţiu;

d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;

e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;    

f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;                      

g) îndeplineşte cerinţele specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

h) nu are antecedente penale nestinse;

i) are abilităţi de utilizare a computerului;

j) cunoaşterea legislaţiei în domeniu.

Solicitanții interesați vor depune cererile, însoțite de următoarele acte:

  1. 3 copii buletin de identitate;

  2. copia carnetului de muncă (după caz);

  3. 3 poze ¾;

  4. certificat medical;

  5. copiile diplomelor de studii împreună cu suplimentul şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare (după caz);

  6. cazier judiciar;

  7. declarația de la ANI.

  8. formular de participare la concurs completat ( poate fi accesat aici ...); 

Termenul limită pentru depunerea actelor  este 17 iulie 2020, ora 17.00. 

Detalii la telefonul 022 635-318, persoana de contact Popa Octeabrina, șef secția resurse umane.