A A A

Anunț privind desfășurarea concursului pentru funcțiile vacante de grefier

14 Ianuarie 2020 | 94

ANUNŢ cu privire la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante de grefier din cadrul Curții de Apel Chișinău

Se anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de grefier. Dosarele de înscriere vor fi depuse personal la sediul Curții de Apel Chișinău, mun. Chişinău, str.Teilor, 4,  bir.318, et.III.  Data limită de depunerea dosarelor este 31 ianuarie 2020 ora 17.00.

Solicitanții interesați vor depune cererile, însoțite de următoarele acte:  a) copia buletinului de identitate - 3 ex.; b) copiile diplomelor de studii împreună cu suplimentul şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare; c) copia carnetului de muncă (dacă este); d) 3 poze 3x4; e) cazier judiciar; f) certificat medical;

NOTĂ: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicității lor. 

 CERINŢELE DE BAZĂ PENTRU CANDIDAŢI:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;  f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) îndeplineşte cerinţele specifice pentru ocuparea funcţiei publice; h) nu are antecedente penale nestinse; i) are abilităţi de utilizare a computerului; j) cunoaşterea legislaţiei în domeniu.

Relaţii suplimentare la nr.tel.: (022)635318, persoană de contact Popa Octeabrina, șef Secția resurse umane.