A A A

Anunț privind desfășurarea concursului pentru funcțiile vacante de asistent judiciar

11 Februarie 2020 | 142

Se anunță concurs pentru ocuparea a trei funcții vacante de asistent judiciar. 

Dosarele de înscriere vor fi depuse personal la sediul Curții de Apel Chișinău, mun. Chişinău, str.Teilor, 4,  bir.318, et.III pînă la data de 24 februarie 2020 ora 17.00.

Solicitanții interesați vor depune cererile, însoțite de următoarele acte:

- formularul de participare la concurs; - copia buletinului de identitate; -  copiile diplomelor de studii împreună cu suplimentul şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;  - copia carnetului de muncă  (dacă este);  - 3 poze ¾; cazier judiciar; - certificat medical; - act de constatare al Autorității Naționale de  Integritate (lipsa interdicțiilor de a ocupa funcție publică)

NOTĂ: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicității. 

 CERINŢELE DE BAZĂ PENTRU CANDIDAŢI:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;

b) posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;

c) are capacitate deplină de exerciţiu;

d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;

e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;    

f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;                      

g) îndeplineşte cerinţele specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

h) nu are antecedente penale nestinse;

i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate sau o funcție publică;

j) are abilităţi de utilizare a computerului;

k) cunoaşterea legislaţiei în domeniu.

Relaţii suplimentare la nr.tel.: (022)635318, persoană de contact Popa Octeabrina, șef Secția resurse umane.