A A A

Din cauza unor actualizări care au avut loc recent în Sistemul Informațional Judiciar a avut loc o eroare tehnică care nu permite căutarea unor hotărîri/încheieri publicate în anii precedenți de către instanțele de judecată. La moment, se întreprind măsuri pentru soluționarea problemei în regim de urgență. Cerem scuze pentru inconveniențele create!

Anunț pentru concurs la ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Grefei Secretariatului și Secției de interpreți și traducători

19 Mai 2020 | 89

Se anunță concurs pentru ocuparea a 2 funcții vacante de grefier. 

CERINŢELE DE BAZĂ PENTRU CANDIDAŢI:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;

b) posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;

c) are capacitate deplină de exerciţiu;

d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;

e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;    

f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;                      

g) îndeplineşte cerinţele specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

h) nu are antecedente penale nestinse;

i) are abilităţi de utilizare a computerului;

j) cunoaşterea legislaţiei în domeniu.

Solicitanții interesați vor depune cererile, însoțite de următoarele acte:

  1. 3 copii buletin de identitate;
  2. copia carnetului de muncă (după caz);
  3. 3 poze ¾;
  4. certificat medical;
  5. copiile diplomelor de studii împreună cu suplimentul şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare (după caz);
  6. cazier judiciar;
  7. declarația de la ANI.
  8. formular de participare la concurs completat ( poate fi accesat aici ...); 

Termenul limită pentru depunerea actelor 26 mai 2020, ora 17.00. 

Detalii la telefonul 022 635-318, persoana de contact Popa Octeabrina, șef resurse umane.