A A A

Anunț concurs pentru funcții publice vacante

04 Martie 2020 | 52

Se anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante (publice/nepublice)  după cum urmează:

 • Grefa Secretariatului: grefier - 2 funcții; 
 • Direcției generalizare, sistematizare, monitorizare a practicii judiciare și relații publice: specialist principal - 1 funcție și specialist superior - 1 funcție;
 • Direcția evidență și documentare procesuală:  specialist superior - 3 funcții, specialist - 1 funcție; 
 • Secția interpreți și traducători: specialist principal - 1 funcție, specialist superior - 1 funcție;
 • Direcția administrativă : specialist principal -1 funcție (secția resurse umane), specialist superior - 1 funcție (secția financiar-economică);
 • Serviciul tehnologii informaționale: administrator principal de rețea - 1 funcție; 
 • Serviciul arhivă: arhivar - 1 funcție;
 • Serviciul expediție : expeditor - 1 funcție;
 • Secția asigurare tehnico-materiale: îngrijitor de încăperi - 6 funcții. 

CERINŢELE DE BAZĂ PENTRU CANDIDAŢI:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;

b) posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;

c) are capacitate deplină de exerciţiu;

d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;

e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;    

f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;                      

g) îndeplineşte cerinţele specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

h) nu are antecedente penale nestinse;

i) are abilităţi de utilizare a computerului;

j) cunoaşterea legislaţiei în domeniu.

Solicitanții interesați vor depune cererile, însoțite de următoarele acte:

 1. copia buletinului de identitate;
 2. copia carnetului de muncă (după caz);
 3. 3 poze ¾;
 4. certificat medical;
 5. copiile diplomelor de studii împreună cu suplimentul şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare (după caz);
 6. cazier judiciar;
 7. declarația de la ANI (după caz)

Termenul limită pentru depunerea actelor 31 martie 2020, ora 17.00. 

Detalii la telefonul 022 635-318, persoana de contact Popa Octeabrina, șef resurse umane.