A A A

Anunț concurs a funcțiile vacante de grefier

20 Mai 2021 | 204

Se anunță concurs la 3 funcții vacante de grefier din cadrul Grefei Secretariatului al Curții de Apel Chișinău.

Candidații pot să prezinte dosarele de participare atît personal la sediul cu adresa str.Teilor 4 mun.Chișinău, cît și prin poșta electronică a instanței cac@justice.md cu mențiunea „pentru concurs de angajare”. Teremenul limită pentru depunerea dosarelor de participare este 31 mai 2021 ora 16.00.

  Solicitanții interesați vor depune cererile, însoțite de următoarele acte:

 • 3 copii al buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii în domeniu împreună cu suplimentul şi certificatele de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 • copia carnetului de muncă  (dacă este cazul);
 • 3 poze ¾;
 • cazier judiciar;
 • act de constatare al Autorității Naționale de Integritate;
 • certificat medical.
 • formular de participare la concurs (descarcă)

          NOTĂ: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. 

          CERINŢELE DE BAZĂ PENTRU CANDIDAŢI  la funcția de grefier:

 • deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
 • este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;    
 • are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;                      
 • îndeplineşte cerinţele specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
 • nu are antecedente penale nestinse;
 • are abilităţi de utilizare a computerului;
 • nu are interdicția de a ocupa o funcție publică;
 • cunoaşterea legislaţiei în domeniu.                                                                                                                                                                                     

          Relaţii suplimentare la nr.tel.: (022) 635318, persoană de contact Popa Octeabrina, șef Secția resurse umane;   (022) 635317, persoana de contact Stratu Rodica, specialist principal din Secția resurse umane.