A A A

ANUNȚ

04 Februarie 2022 | 519

 

Având in vedere, situația pandemică din țară cauzată de virusul COVID 19, precum și,

ținând cont de faptul că în ultima perioadă de timp s-au confirmat tot mai multe cazuri de infectare cu COVID- 19 printre angajații instanței, inclusiv membri ai Comisiei de concurs al Curții de Apel Chișinău, iar ca efect, termenele procesuale prevăzute de Regulamentul cu privire la ocuparea funcției publice prin concurs, au expirat,

luând in considerație că, eficacitatea procedurii este condiționată inclusiv și de respectarea termenelor impuse de normele legale, iar nerespectarea, poate crea impedimente procedurale participanților procedurii în vederea realizării drepturilor și obligațiilor,

întru asigurarea interesului public, excluderea tuturor suspiciunilor legate de viciile procedurale privind procedura de desfășurare a concursului și întru evitarea situațiilor care ar putea duce la nulitatea procedurii sau încălcarea dreptului la un proces echitabil,

concursul anunțat la data de 21.12.2021, pentru ocuparea funcției publice de conducere - șef Secția evidență și documentare procesuală a cauzelor penale și contravenționale, se consideră eșuat.