A A A

ANUNŢ - desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante de specialist superior

11 Mai 2015 | 0

ANUNŢ cu privire la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante de specialist superior în Direcția evidență și documentare procesuală din cadrul Curții de Apel Chișinău
 
Curtea de Apel Chișinău anunță ocuparea funcțiilor vacante de specialist superior în Direcția evidență și documentare procesuală.
Dosarele de înscriere se vor depune personal la sediul Curții de Apel Chișinău, mun. Chişinău, str.Teilor 4, bir.10, et.3.
 
Solicitanții interesați vor depune cererile, însoțite de următoarele acte:

 

 1. copia buletinului de identitate;
 2. copiile diplomelor de studii împreună cu suplimentul şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 3. copia carnetului de muncă;
 4. 2 poze ¾;
 5. cazier judiciar;
 6. certificat medical;

 
NOTĂ: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.
 
CERINŢELE DE BAZĂ PENTRU CANDIDAŢI:

 

 1. deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;   
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;                     
 7. îndeplineşte cerinţele specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
 8. nu are antecedente penale nestinse;
 9. are abilităţi de utilizare a computerului;
 10. cunoaşterea legislaţiei în domeniu.

 
Relaţii suplimentare la nr.tel. 022-566-149
Persoană de contact: Dvornic Octavian, șef Direcție de evidență și documentare procesuală.