A A A

ANUNŢ cu privire la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante de grefier din cadrul Curții de Apel Chișinău

29 Septembrie 2016 | 3

     Curtea de Apel Chișinău anunță ocuparea funcțiilor vacante de grefier.

       Dosarele de înscriere vor fi depuse personal la sediul Curții de Apel Chișinău, mun. Chişinău, str.Teilor, 4,  bir.3, et.1.

     Solicitanții interesați vor depune cererile, însoțite de următoarele acte:

     a) copia buletinului de identitate;

     b) copiile diplomelor de studii împreună cu suplimentul şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

     c) copia carnetului de muncă  (dacă este);

     d) 2 poze ¾;

     e) cazier judiciar;

     f) certificat medical.

 

       NOTĂ:Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. 

  Cerințele  de bază pentru candidați:

     a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;

     b) posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;

     c) are capacitate deplină de exerciţiu;

     d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;

     e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;    

     f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;                      

     g) îndeplineşte cerinţele specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

     h) nu are antecedente penale nestinse;

     i) are abilităţi de utilizare a computerului;

     j) cunoaşterea legislaţiei în domeniu.

 

      Relaţii suplimentare la nr.tel. (022)56-71-45

      Persoană de contact: Dvornic Octavian, șef Direcție de evidență și documentare procesuală.