A A A

Ședința de lucru din 16.02.2018 - Raportul privind activitatea Curții de Apel Chișinău în anul 2017

08 Februarie 2018 | 199

Proiectul al cerințelor standard este elaborat întru implimentarea Planului de construire a clădirilor noi şi/sau de renovare a clădirilor existente,necesare pentru buna funcţionare a sistemului instanţelor judecătoreşti aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr.21 din 03.03.2017și Legii 76 din 21.04.2016 cu privire la reorganizarea instanțelor judecătorești . Proiectul al cerințelor standard este elaborat întru implimentarea Planului de construire a clădirilor noi şi/sau de renovare a clădirilor existente,necesare pentru buna funcţionare a sistemului instanţelor judecătoreşti aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr.21 din 03.03.2017și Legii 76 din 21.04.2016 cu privire la reorganizarea instanțelor judecătorești