Curtea de Apel Chișinău
A A A

Acces rapid

Prelungirea termenului pentru concursul la ocuparea funcției vacante de grefieri

Curtea de Apel Chișinău anunță prelungirea termenului concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de grefier, termenul limită de depunere a dosarelor de participare este 26 aprilie ora 17.00.

 Dosarele de înscriere vor fi depuse personal la sediul Curții de Apel Chișinău, mun. Chişinău, str.Teilor, 4,  et.III, bir.318

     Solicitanții interesați vor depune cererile, însoțite de următoarele acte:

a)      copia buletinului de identitate;

b)      copiile diplomelor de studii împreună cu suplimentul;

c)      copia carnetului de muncă  (dacă este);

d)      3 poze ¾;

e)      cazier judiciar;

f)       certificat medical;

 

NOTĂ:Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru  verificarea veridicității lor. 

 

            CERINŢELE DE BAZĂ PENTRU CANDIDAŢI:

 

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;

b) posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;

c) are capacitate deplină de exerciţiu;

d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;

e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;    

f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;                      

g) îndeplineşte cerinţele specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

h) nu are antecedente penale nestinse;

i) are abilităţi de utilizare a computerului;

j) cunoaşterea legislaţiei în domeniu.

 

 Relaţii suplimentare la nr.tel.: (022) 635318,  persoană de contact: Popa Octeabrina, șef Secția resurse umane

                                          

 

DEPARTAMENTUL DE ADMINISTRARE JUDECĂTOREASCĂ

 

Adresa: MD 2012, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, nr. 124 bl.”B”,

tel.: (022) 22-01-49,
fax: (022) 27-04-87