Curtea de Apel Chișinău
A A A

Acces rapid

Prelungirea termenului pentru concursul la ocuparea funcției vacante de șef direcție asistenți judiciari și grefieri

Curtea de Apel Chișinău anunță prelungirea termenului de concurs pentru ocuparea funcției vacante de șef Direcție asistenți judiciari și grefieri, data limită depunerii dosarelor pentru concurs este 26 aprilie 2019 ora 17.00. 

Dosarele de înscriere vor fi depuse personal la sediul Curții de Apel Chișinău, mun. Chişinău, str.Teilor, 4,  bir.318, et.III.

     Solicitanții interesați vor depune cererile, însoțite de următoarele acte:

a)      copia buletinului de identitate;

b)      copiile diplomelor de studii împreună cu suplimentul şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

c)      copia carnetului de muncă  (dacă este);

d)      2 poze ¾;

e)      cazier judiciar;

f)       certificat medical;

 

NOTĂ:Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. 

 

            CERINŢELE DE BAZĂ PENTRU CANDIDAŢI:

 

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;

b) posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;

c) are capacitate deplină de exerciţiu;

d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;

e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;    

f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;                      

g) vechimea de muncă în specialitate juridică minim 3 ani;  

h) nu are antecedente penale nestinse;

i) are abilităţi de utilizare a computerului;

j) cunoaşterea legislaţiei în domeniu.

 

 

Relaţii suplimentare la nr.tel(022)635318, persoană de contact - Popa Octeabrina, șef Secția resurse umane.

 

DEPARTAMENTUL DE ADMINISTRARE JUDECĂTOREASCĂ

 

Adresa: MD 2012, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, nr. 124 bl.”B”,

tel.: (022) 22-01-49,
fax: (022) 27-04-87